18-03-2019

Middagprogramma Cement voor Talent | Circle of Talent

Je bent als professionele maker van harte uitgenodigd voor een werksessie rondom Circle of Talent verzorgt door CultuurCompaan. Op basis van de aanmeldingen is ervoor gekozen de bijeenkomst op woensdag 20 maart in de middag te houden van 13:30 tot 16:00 uur. Je bent welkom in de MEC Roosendaal, Dennescheerdersdreef 11.

Lees meer

15-01-2019

Netwerkbijeenkomst evaluatie regelingen

Je bent van harte uitgenodigd op maandag 18 februari 2019 voor een nieuwe netwerkbijeenkomst rondom de regelingen van Cultuur Verbindt Roosendaal. Op basis van de eerste ervaringen en gevoerde gesprekken met het culturele veld willen wij de regelingen samen met jou evalueren. We verwelkomen je graag vanaf 19:00 uur bij Parrotia in Roosendaal. Het programma start om 19:30 uur en eindigt rond 21:30 met een netwerkborrel.

Lees meer

22-12-2018

Toekenningen Activiteitenregeling en Voucherregeling

43 projecten ontvangen een bijdrage van Cultuur Verbindt Roosendaal via de Activiteiten en Voucherregeling. Mooi om te zien dat verenigingen ook de weg naar de nieuwe Voucherregeling weten te vinden, 16 projecten worden hiermee mogelijk gemaakt en het plafond is dan ook bereikt. Met de Makersregeling erbij maakt dat 49 succesvolle aanvragen zijn gedaan bij de nieuwe stichting. In 2019 lichten wij door het jaar heen enkele projecten voor je uit. 
(foto Jazz750-roosendaal750jaar.nl)

Lees meer

22-12-2018

Maandag 7 januari zijn wij er weer!

Op dit moment zijn wij gesloten. Vanaf maandag 7 januari zijn wij weer bereikbaar. Voor dringende zaken kunt u mailen naar contact@cultuuverbindtroosendaal.nl. Fijne feestdagen.

Lees meer

20-12-2018

Eerste toekenningen nieuwe Makersregeling van Cultuur Verbindt Roosendaal

De eerste bijdragen uit de nieuwe Makersregeling zijn toegekend. Makerscollectief Platvorm R krijgt een bijdrage voor de doorontwikkeling van activiteiten voor De Groenfabriek. Roosendaal Danst! voor een project dat de verbinding legt tussen kunst en de maatschappelijke thema's eenzaamheid en culturele diversiteit. Nishant Bhola, World of Dance ontvangt een bijdrage voor een project dat het maatschappelijk debat over kunstmatige intelligentie een impuls kan geven. Ook de aanvragen van EELT theatercollectief en Vrouwen van Wanten (foto) zijn dit eerste jaar gehonoreerd. In totaal verdeelde Cultuur Verbindt Roosendaal in 2018 €57.968,-

Lees meer

14-12-2018

Terugblik Workshop Crowdfunding en Financieren

Een volle zaal werd geinformeerd over de verschillende financieringsmogelijkheden lokaal, provinciaal en landelijk waarbij daarna ingezoomd werd op crowdfunding. Kon je er niet bij zijn? We hebben alle informatie voor je gebundeld zodat je het nog eens kan nalezen.

Lees meer

15-11-2018

Gratis workshop crowdfunding en financieren

Je bent van harte uitgenodigd voor een gratis workshop crowdfunding en financieren verzorgt door Kunstloc Brabant in samenwerking met Cultuur Verbindt Roosendaal. We verwelkomen je graag op 12 december bij Dijksteeke in Roosendaal. Het programma start om 19:30 uur en eindigt rond 21:30 met een netwerkborrel om het jaar af te sluiten. Meld je aan >

Lees meer

26-10-2018

9 tips voor de professionele maker | Zo schrijf je een goede aanvraag

Vóór 1 november moet je subsidieaanvraag via de Makersregeling binnen zijn voor activiteiten die plaatsvinden in de eerste helft van 2019. Start je project al in 2018? Dan bieden we dit jaar per uitzondering de mogelijkheid direct aan te vragen. We helpen je graag op weg met 9 tips voor de professionele maker voor het schrijven van een goede aanvraag.

Lees meer

08-10-2018

Ma 15 oktober Makersbijeenkomst |20.000 euro extra beschikbaar

De doorpak op de prototypes krijgt een andere invulling waarmee de netwerkbijeenkomst op 15 oktober plaats maakt voor een 'spreekuur' voor de professionele maker. Wij hebben namelijk goed nieuws! Het is gelukt om via de Provincie 20.000 euro extra naar de Gemeente Roosendaal te krijgen voor de Makersregeling in 2018. We hebben daardoor een totaalbudget van 100.000 euro voor de regeling waar al deels gebruik van is gemaakt. Volg jij? Meld je aan kom 15 oktober naar het spreekuur.

Lees meer

03-09-2018

Nishant Bhola, World of Dance ontvangt als eerste subsidie uit de Makersregeling

Nishant Bhola, World of Dance ontvangt voor zijn Talentontwikkelingsproject 10.000 euro via de Makersregeling. Positief hoe Nishant met open vizier wil werken aan zijn eigen ontwikkeling als professionele maker en hoe hij gebruik maakt van zijn lokale netwerk en draagvlak heeft gecreeërd.

Lees meer

21-08-2018

Eerste aanvragen toegekend!

Goed begin zo na de zomervakantie. De eerste aanvragen voor de Voucherregeling zijn toegekend. Carlijn de Bot: "Mooi om te zien dat direct goed gebruik gemaakt wordt van deze nieuwe regeling. De diversiteit in aanvragen is hoog. Zo heb ik een erfgoed, een theater, een fotografie en korte film project subsidie mogen toekennen. De regeling omschrijft dat het voor nieuwe eenmalige culturele initiatieven is. Dat kan zijn dat het iets nieuws voor jou als maker of vereniging is, iets nieuws voor de inwoners van Roosendaal of iets nieuws voor 'de wereld'. Met de regeling willen wij beweging in het culturele veld stimuleren en aanjagen en uitdagen het voor hen onbekende op te zoeken".

Lees meer

09-07-2018

Netwerkbijeenkomst: cultuurfonds, kennismaking en versterken van elkaar

Ruim 50 deelnemers maakte kennis met de definitieve regelingen van Cultuurfonds Roosendaal tijdens de netwerbijeenkomst in het Theaterhuis. Ook de nieuwe netwerkcoördinator Carlijn de Bot werd geïntroduceerd en heeft de avond verder geleid en heeft daarbij gestuurd op kennismaking en versterken van elkaar. Tijdens de bijeenkomst werd aan alle makers, verenigingen en stichtingen gevraagd om de plannen (culturele activiteiten) voor 2019 in maximaal 3 minuten te delen met het Cultuurnetwerk. Zij werden daarbij uitgenodigd aan te geven bij de aanwezigen wat zij daarvoor nog nodig hebben. 

Lees meer

04-06-2018

UITNODIGING

Je bent van harte uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst op maandag 9 juli van 19.30 tot 21.30 uur in het Theaterhuis aan het Kadeplein.

Lees meer

10-05-2018

Maak kennis met netwerkcoördinator Carlijn de Bot

Carlijn de Bot gaat vanaf 1 juli verder vormgeven aan de realisatie van de doelstellingen van stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. In de functie van netwerkcoördinator brengt zij initiatieven, mensen en organisaties dichter bij elkaar. Daarnaast gaat Carlijn een grote rol spelen in het stroomlijnen van de processen rondom de drie subsidieregelingen van Cultuurfonds Roosendaal.

Lees meer

10-05-2018

Workshop Algemene Verordening Gegevensbescherming

De nieuwe AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat in op 25 mei 2018. Een vloek, een zegen of allebei? De urgentie van de invoering van deze Europese privacywet wordt nog weinig erkend door sport- en cultuurverenigingen. Net als de impact (op de voorbereidende werkzaamheden) van deze wet. Stichting Cultuur Verbindt wijst de leden van Cultuurnetwerk Roosendaal op de workshop Is uw vereniging AVG-proof? die Sportservice Noord-Brabant (SSNB) verzorgt in de gemeente Roosendaal. De informatiebijeenkomst op dinsdagavond 22 mei is voor alle sport- en cultuurverenigingen.

Lees meer

22-04-2018

Cultuurfonds krijgt vorm

Zo’n veertig deelnemers van Cultuurnetwerk Roosendaal en andere geïnteresseerden hebben 18 april meegedacht over het op te richten cultuurfonds. Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal organiseerde een werkbijeenkomst met als doel te komen tot procedures en criteria voor drie nieuwe regelingen waar het fonds uit gaat bestaan: de Voucherregeling Snelloket, het Makersfonds en de Activiteitensubsidie (vanaf 1 oktober 2018). Het bestuur heeft toegezegd uiterlijk eind juni alle regelingen te publiceren.

Lees meer

03-04-2018

Manifest Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal

2018 belooft een spannend jaar te worden. Het formuleren en uitvoeren van het cultuurbeleid is na veel voorwerk definitief gekanteld en op afstand geplaatst. Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal heeft de overgedragen verantwoordelijkheid op zich genomen en richt zich bij dezen graag als eerste wapenfeit tot U. Via ons manifest richten we ons vervolgens op de informateur, het nieuwe college en uiteraard de nieuwe wethouder cultuur.

Geen beter moment om het ijzer te smeden…

21-03-2018

Meldt u aan voor de werkbijeenkomst cultuurfonds - 18 april - 19.30 uur - Parrotia

Lees meer

16-03-2018

Dit zijn wij en dit zijn onze plannen

Deelnemers van Cultuurnetwerk Roosendaal en andere geïnteresseerden waren woensdagavond 14 maart samen in De Kring om kennis te maken met het bestuur van de nieuwe Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal en met hun plannen voor het netwerk en het cultuurfonds. De stichting heeft zich als missie gesteld gemeente Roosendaal te verrijken door actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur te stimuleren en een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing. Het bestuur hanteert bij de uitvoering van zijn taak vier kernwaarden: onafhankelijkheid, transparantie, verbindend en zichtbaarheid.

Lees meer

02-03-2018

Stichting Cultuur verbindt Roosendaal zoekt netwerkcoördinator

Begin 2017 heeft gemeente Roosendaal besloten een deel van het cultuurbeleid op afstand te plaatsten en onder te brengen in een onafhankelijke stichting. Met de oprichting van de zelfstandige en onafhankelijke Stichting Cultuur verbindt Roosendaal wordt ook het voortbestaan van Cultuurnetwerk Roosendaal gewaarborgd, dat in 2015 is opgericht. Stichting Cultuur verbindt Roosendaal verrijkt de gemeente Roosendaal door actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur te stimuleren en een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing. Het bestuur van de nieuwe stichting is op zoek naar een netwerkcoördinator.

Lees meer

16-02-2018

Presentatie stichting Cultuur Verbindt Roosendaal woensdag 14 maart

Maak kennis met het bestuur van stichting Cultuur Verbindt Roosendaal en haar plannen met Cultuurnetwerk Roosendaal en het gemeentelijke cultuurfonds. 

Lees meer

16-02-2018

Bestuursleden bekend

Wij stellen aan u voor: Katja Neurink, Judith Ensel, Marijn ten Harmsen van der Beek en Kees Jongmans, de bestuursleden van de op te richten stichting die straks Cultuurnetwerk Roosendaal ondersteunt en het cultuurfonds beheert. Het bestuur gaat nu aan de slag met het juridisch traject, het oprichten van de stichting en de formele afspraken met het gemeentebestuur. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het vormgeven van de eigen werkorganisatie en het werkprogramma voor 2018. Woensdag 14 maart presenteert het bestuur zich tijdens de tweede verbindingsbijeenkomst. Nadere informatie hierover volgt.

Lees meer

30-12-2017

Delen maakt gelukkig

De prijsuitreiking van de Cultuurvirus-actie Win Je Wens was een groot succes. Tientallen kinderen en hun ouders kwamen vanmiddag vol verwachting naar Theater De Kring. Van de ongeveer 150 binnengekomen wensen hebben we er 84 kunnen vervullen, dank zij de kracht van delen. Mee met de politie, een rondleiding bij de NS plus een treinreis, honden uitlaten, meehelpen op de kinderboerderij, paardrijden in de manege. Twee vriendinnen mogen vanaf Breda Airport een vluchtje maken boven de Efteling, enkele meisjes zijn uitgenodigd een jurk te maken in een modeatelier en weer anderen gaan bakken bij Manuela, bekend van Heel Holland Bakt. Wij danken alle gulle gevers die deze mooie prijsuitreiking mogelijk maakten.

Lees meer

21-12-2017

Eerste verbindingsbijeenkomst groot succes

Meer dan honderd belangstellenden waren gisteren aanwezig bij de eerste verbindingsbijeenkomst van Cultuurnetwerk Roosendaal. In het Da Vinci College zagen we vele nieuwe gezichten. De kunst- en cultuurliefhebbers werden bijgepraat over de formatieperiode waarin we nu zitten, over de te verwachte acties in 2018 en maakten nader kennis met elkaar. Hoogtepunt was het openstellen van de officiële registratie. Vanaf heden zijn de deelnemers van het netwerk zichtbaar op onze website. Zo kunnen makers, consumenten en verenigingen elkaar makkelijk vinden. De teller eindigde gisterenavond op 58 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via het formulier op de site. 

Lees meer

29-11-2017

Laat kinderwensen uitkomen!

Cultuurvirus en CultuurCompaan organiseren de actie Win je Wens voor kinderen in Roosendaal. Wil je meehelpen wensen uit te laten komen? En kan je donderdag 7 december tijd vrij maken? Meld je dan als vrijwilliger voor ons belteam. Wat is de bedoeling? Tijdens Sinterklaasmiddagen in het Tongerlohuys kunnen kinderen een wens opschrijven die geen geld mag kosten. Het belteam gaat op zoek naar mensen, bedrijven, organisaties die deze wensen uit kunnen laten komen. Voor het beltem hebben we vrijwilligers nodig met een groot hart en een groot netwerk.  Want we zoeken in Roosendaal gulle gevers die iets willen delen met de kinderen. Bijvoorbeeld een dagje directeur zijn van het theater, meelopen met de bakker, in een Ferrari rijden, meewerken in het verzorgingshuis van opa of oma, op de foto met…, een Meet&Greet met… enzovoort.

Lees meer

21-11-2017

Verder met versterken van kunst en cultuur

In 2018 begint voor Cultuurnetwerk Roosendaal een nieuwe fase. Aangestuurd door een onafhankelijk bestuur gaat het netwerk als stichting verder met versterken van kunst en cultuur in de gemeente. Het netwerk zet zich in om nog meer nieuwe verbindingen tot stand te brengen en gaat Cultuurfonds Roosendaal beheren en hier extra financieringsbronnen voor aanboren. In het cultuurfonds is in 2018 € 120.000 beschikbaar aan subsidie voor de amateurkunst, € 30.000 voor ondersteuning van professionele kunstenaars en vanuit de raad is € 100.000 toegezegd voor domein- en discipline-overstijgende prototypes. Voor Stichting Cultuurnetwerk Roosendaal i.o. is in 2018 € 60.000 beschikbaar voor ondersteuning van projecten en subsidieaanvragen, het managen van Cultuurfonds Roosendaal en het verder ontwikkelen van het netwerk.

Lees meer

14-11-2017

Procesregisseur leidt Cultuurnetwerk Roosendaal door transitie

Na de oplevering van de resultaten van anderhalf jaar samen-handelen start voor Cultuurnetwerk Roosendaal een transitiefase. De gemeente heeft Joseph Dekkers aangetrokken als procesregisseur Cultuur met als opdracht Cultuurfonds Roosendaal in te richten en Stichting Cultuurnetwerk Roosendaal op te richten. Voor de stichting voert Dekkers gesprekken met kandidaten uit Roosendaal en daarbuiten, die actief zijn in verschillende domeinen. Eind december stelt hij voorzitter en bestuursleden voor. 

Lees meer

07-11-2017

Resultaten en perspectieven na anderhalf jaar samen-handelen

Cultuurnetwerk Roosendaal gaat een volgende fase in. Het samen-handelen binnen en vanuit het netwerk leverde in 2016 en 2017 een inspirerende visie op, een voorstel voor een cultuurfonds, een nieuwe manier van denken en werken en diverse inzichten en opbrengsten. We creërden continue beweging en vonden mogelijkheden die bijdragen aan het versterken van het cultuurweefsel en de leefbaarheid in Roosendaal. Op de poster Resultaten en perspectieven hebben we alles samengebracht. 

Lees meer

02-11-2017

Kansrijk Canvas Short Filmfestival Roosendaal

Met de eerste editie van het Short Filmfestival Roosendaal is een hele nieuwe beleving toegevoegd aan de Roosendaalse binnenstad. De belangrijkste vraag die nu voorligt is Wat is er nodig om dit nieuwe filmfestival in Roosendaal te kunnen continueren? De PleinGroepers van Cultuurnetwerk Roosendaal, creatieve aanpakker Debbie den Besten en Gerard van den Broek hebben hun ervaringen gebruikt om een antwoord te formuleren op die vraag. Allies Swinnen maakte vervolgens het Kansrijk Canvas.

Lees meer

01-11-2017

Handleiding Cultuurvirus

Samen met Juul Martin stelden de PleinGroepers en Allies Swinnen de Cultuurvirus Handleiding samen. Een handig naslagwerkje voor iedereen die een culturele activiteit in zijn straat, buurt, wijk, dorp of stad gaat organiseren. De handleiding biedt een inspirerende aanpak voor een Cultuurvirus-actiedag waarin de durf-te-vragenmethodiek is gekoppeld aan delen. Behalve de handleiding deelt Cultuurnetwerk Roosendaal zelf een aantal hulpmiddelen zoals de spelregels voor de actiedag en een deelboek. Alle hulpmiddelen zijn hier op de site te downloaden.

Lees meer

01-11-2017

Handleiding Feest van het leven

Roosendaal kan trots zijn op de eigen cultuur en talenten. Die zijn superdivers. Wil je in jouw dorp, wijk of buurt de verschillende culturen een podium bieden en wil je dat bewoners elkaar beter leren kennen? Organiseer dan een feest. Wil je kunst en cultuur inzetten om verbindingen te leggen tussen mensen? Wil je kijken naar wat verbindt in plaats van wat ons verdeeldt? Organiseer dan een Feest van het leven. Cultuurnetwerk Roosendaal maakte een handleiding en biedt advies en ondersteuning.

Lees meer

31-10-2017

Kansen voor cultuur met maatschappelijke impact

De tijd dat we cultuur vooral opsloten in doosjes van gesubsidieerde kunstorganisaties ligt achter ons. Cultuur zien we nu ook als een katalysator van maatschappelijke dynamiek. Cultuur is op straat, achter deuren van mensen en bedrijven, in onze publieke ruimte. Een levendig cultuur versterkt maatschappelijke veerkracht, innovatief vermogen en de aantrekkelijkheid van Roosendaal. Het Inter-Creatief Lab past in het maatschappelijk weefsel van Roosendaal. Het is gericht op kwesties van mensen uit de gemeente. Vanuit creativiteit, experiment en vertrouwen worden nieuwe richtingen verkend. Bijdragen aan een mooiere gemeente waar het goed is om te leven is het doel. Lees er alles over in het derde cahier van Cultuurnetwerk Roosendaal.

Lees meer

30-10-2017

Eerste hackathon levert oplossingen voor wicked problems

De eerste Desire of Innovation Hackathon van Cultuurnetwerk Roosendaal was een succes. Creatieve koppen hackten problemen in de zorg. Het winnende team heeft op creatieve wijze eenzaamheid en bewegen aan elkaar verbonden door verzorgingstehuizen om te vormen tot welzijnscentra. Wij feliciteren en bedanken Stijn van Kerry, Marije Oostdam en Nishant Bhola! Ook de andere teams hebben oplossingen aangedragen die een vervolg gaan krijgen. Een mooi resultaat, veel energie en positiviteit. Een hackathon in Roosendaal? Ja, dat werkt én levert mooie dingen op! 

 

 

Lees meer

27-10-2017

Zeecontainer of bouwkeet gezocht

Mariska Wagemakers durft te vragen voor Openluchttheater Nispen. Donderdag 26 okotober is er tijdens een Cultuurvirus-actiedag gezocht naar mogelijkheden voor een nieuwe opslagruimte voor het theater. Zij stelde de goede vraag: ‘Hoe kan ik opslagruimte voor het theater voor elkaar krijgen?’. De aanwezigen kwamen met diverse ideeen vanuit het vertrekpunt ‘hoe kan dit wél lukken’. 

Lees meer

26-10-2017

Publiek welkom bij presentatie zorgoplossingen

Hersenletsel, zie het niet over het hoofd! Ondersteuning bij hersenletsel: Aanbod in beeld! Hoe krijg je jongeren en ouderen samen aan het bewegen? Drie wicked problems waarvoor tijdens de eerste Desire of Innovation Hackathon oplossingen worden gezocht. Zaterdag 28 oktober, van 9.30 tot 21.30, uur zijn de creatieve koppen aan het hacken. De resultaten presenteren zij om 20.00 uur aan een vakjury. Publiek is hierbij van harte uitgenodigd. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom. 

24-10-2017

Roosendaalse helden op TV

ZuidWest TV had 13 oktober een interview met KASBOEK over ons project Helden van Roosendaal. "Complimenteren is het mooiste dat er is", zei Jojanneke Postma. Zij was samen met haar collega's Cathalijne Postma en Debbie van Berkel in winkelscentrum De Roselaar om Roosendaalse helden in de schijnwerper te zetten. 

Lees meer

17-10-2017

What the hack?

Belangrijke update! De Desire of Innovation Hackathon wordt een turbo editie! We gaan de hackathon niet in 24 maar in 12 uur doen. De start is op 28 oktober om 9:00 uur en om 21:00 eindigen we met een feest. Door kunst, zorg en techniek 12 uur in een innovatiebroedplaats uit te dagen, lossen we samen het onoplosbare op. We hacken het zorgsysteem! Doe mee. Aanmelden kan door hier te klikken.  

 

16-10-2017

Bestuursleden gezocht

Ter verzelfstandiging van Cultuurnetwerk Roosendaal is gemeente Roosendaal op zoek naar vier vrijwillige bestuursleden die mee gaan bouwen aan de verdere ontwikkeling van het netwerk.

Lees meer

16-10-2017

Cultuurnetwerk Roosendaal zoekt bestuursleden

Ter verzelfstandiging van Cultuurnetwerk Roosendaal is de gemeente Roosendaal op zoek naar vier bestuursleden die de (verbindende) kracht en waarde van kunst en cultuur onderschrijven en zien als vitale en integrale onderdelen van de samenleving. Gemeente Roosendaal kiest voor een vrijwillig bestuur dat meebouwt aan de verdere ontwikkeling van Cultuurnetwerk Roosendaal. 

Lees meer

13-10-2017

Uitnodiging voor Openbare Pleinbijeenkomst op 1 november

De PleinGroepers en Allies Swinnen nodigden 13 oktober alle vrienden van Cultuurnetwerk Roosendaal uit voor alweer de vierde Openbare Pleinbijeenkomst. Woensdagavond 1 november tonen wij welke stappen zijn gemaakt op weg naar ons vergezicht: Roosendaal 2025 - Een Brabantse gemeente met een hart van cultuur. Achter de lees-meerknop is de tekst van de uitnodiging te lezen. 

Lees meer

12-10-2017

Inter-Creative Lab krijgt vorm

"Hoe kunnen we de creatieve kracht van een Inter-Creative Lab zo inzetten dat het een impact heeft op gebiedsontwikkeling?" Met die vraag gingen leden van Cultuurnetwerk Roosendaal onder leiding van Geert Grosfeld, Ambassade van Creatieve Zaken, donderdag 12 oktober interactief aan de slag om Roosendaalse sectoren, regio's en communities en culturen te vervlechten. 

 

11-10-2017

Helden van Roosendaal

De bewoners van Roosendaal staan centraal in het prototype Helden van Roosendaal. Collectief KASBOEK® gaat voor ons op pad om in stad en dorpen verhalen te vangen en daar de achterliggende gedachten,  verhalen en ervaringen van bloot te leggen. 13 oktober 2017 gaat het kunstenaarscollectief tussen 12.00 en 15.00 uur op zoek naar de held op straat. In het centrum van Roosendaal staan ze met een spotlamp en halen ze heldenverhalen op. Op www.popupheld.nl gaan we de heldenverhalen verzamelen en is straks het hele proces te volgen. #weeseenheld

10-10-2017

Roosendaal krijgt cultuurfonds

Cultuurnetwerk Roosendaal gaat het Cultuurfonds beheren. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag 10 oktober besloten. Er zijn middelen uit de eigen begroting vrij gemaakt om dit te kunnen realiseren. De gemeente vervuld een rol op afstand. Het gaat om kunst- en cultuuractiviteiten door amateurs, verenigingen, professionals en om domein- en discipline overstijgende projecten. Het advies dat Allies Swinnen schreef voor een Roosendaals cultuurfonds lag ten grondslag aan het besluit. Lees meer

06-10-2017

Cultuurnetwerk Roosendaal bij ZuidWest TV

Allies Swinnen was 5 oktober te gast in het programma M2 van ZuidWest TV. Zij vertelt over de standkoming van het netwerk, de opdrachten van de gemeente, het samen-handelen met de PleinGroepers die vrijwillg veel tijd, energie en creativiteit inbrengen en de vergezichten.

Lees meer

04-10-2017

Hackers gezocht!

Innovatie voor zorg is hot! Maar het vuurtje mag best wat harder branden, want er zijn nog genoeg problemen die onoplosbaar lijken. De eerste Desire of Innovation Hackathon brengt mensen met zo'n wicked problem en creatieve breinen bij elkaar. Samen lossen we het onoplosbare op. We gaan het zorgsysteem hacken! Hoe? Door kunst, zorg en techniek 24 uur in een innovatiebroedplaats uit te dagen. Registreer je vandaag nog als hacker, beginner of expert, en we zien je op 27 en 28 oktober in Innovitapark Roosendaal. 

02-10-2017

Nispen viert feest

Het tweede Feest van het leven vierde Roosendaal zondag 1 oktober in Nispen. Theatergroep Bint verbond Roosendalers met gesprekken over het vieren van het leven. Iedereen doet dat anders, iedereen doet dat. Het prototype wordt geëvalueerd en plannen voor de toekomst gesmeed.

Lees meer

02-10-2017

Eerste editie Short Filmfestival Roosendaal van hoge kwaliteit

Short Filmfestival Roosendaal bracht van 29 september t/m 1 oktober een hele nieuwe filmbeleving naar de Roosendaalse binnenstad. Korte films van nationaal en internationaal jong filmtalent werden vertoond in verschillende winkeletalages in de stad. Filmmakers kregen zo een bijzonder podium en een breed publiek is geïntrigeerd geraakt door film en maakte kennis met jong talent.

Lees meer

25-09-2017

Bint met VIER! 1 oktober in Openluchttheater Nispen

Het tweede Feest van het leven is aanstaande zondag 1 oktober in Openluchttheater Nispen. Om 15.30 uur, 16.30 uur en 17.30 uur speelt Bint de voorstelling VIER!. Een voorstelling gebouwd met persoonlijke verhalen van Roosendalers over het vieren van het leven, opgehaald door De Mobiele Vier Brigade. Na de voorstelling wordt iedereen uitgenodigd zijn of haar eigen verhaal te vertellen over het vieren van leven. 

Lees meer

25-09-2017

Programma Short Filmfestival Roosendaal bekend

Het programma van het Short Filmfestival Roosendaal is definitief en wordt vanaf nu breed verspreid. Aanstaande vrijdag 16.00 uur opent wethouder Hans Verbraak het festival officieel, de films zijn dan al vanaf 10.00 uur die ochtend te zien. In maar liefst 21 etalages draaien films in een loop en dagelijks verandert de programmering. Zo hebben de bezoekers aan de binnenstad de grootste kans alle zestig korte films te zien. Kijk voor actuele informatie op de site van het Short Filmfestival Roosendaal.

22-09-2017

Roosendaal Danst!

Roosendaal staat weer geheel in het teken van dans. Vanmiddag begint het dansweekeinde, vol bijzondere optredens. Sinds 2014 is er elk jaar een gevarieerd programma met jong en oud, (semi-)professionals en amateurs en alle mogelijke dansvormen. Deze editie is een speciale rol weggelegd voor artist-in-residence danser/choreograaf Viko Andy Rindarsyah uit Indonesië. Hij laat solo’s zien en verzorgt enkele workshops voor dansliefhebbers uit de regio. Verder zijn er onder meer lokale en regionale dansscholen, professionele dansgezelschappen, dansacademies en drie andere danskunstenaars uit het buitenland te bewonderen. Veel programmaonderdelen zijn gratis te bezoeken. Bekijk deze week alvast het volledige programma op www.roosendaal-danst.nl

22-09-2017

Cultuurvirus 'besmet' Nispen

Na de cultuurvirusuitbraak tijdens Burgerhout Bruist hebben we nu in Nispen voor 'besmetting' gezorgd. Een klein, maar enthousiast gezelschap liet zich inspireren door het deelverhaal van Juul Martin om daarna, zeer duidelijk besmet door het cultuurvirus, met elkaar te zoeken naar wat er te vragen en te delen viel. Wat we hebben mogen bereiken is dat de aanwezigen enthousiast naar huis zijn gegaan met het virus onder de leden en zich duidelijk hebben uitgesproken over de hoe zij mee gaan werken aan de verspreiding. De volgende sessie van Cultuurvirus is 28 september in het Innovitapark. Meld je aan en kom!

14-09-2017

Kom ook naar de deelsessies van Cultuurvirus

Alle verenigingen, stichtingen en buurtinitiatieven zijn van harte uitgenodigd om bij Cultuurvirus een verlanglijstje te maken van spullen, materialen en bijvoorbeeld vaardigheden die ze nodig hebben. Of in het deelboek kenbaar te maken wat ze ter beschikking willen stellen. Meer delen. Meer cultuur.

Lees meer

14-09-2017

Creatieve aanpakker Eddy Haers

Hallo , ik ben Eddy Haers, één van de creatieve aanpakkers van Cultuurnetwerk Roosendaal. Vanaf 1984  ben ik op allerlei manieren betrokken bij de Roosendaalse cultuur: als speler en regisseur binnen het amateurtheater, sinds vorig jaar ook als vrijwilliger bij het Tongerlohuys en Schouwburg de Kring en nog steeds met veel enthousiasme. Na een lange loopbaan binnen het onderwijs is dit een nieuwe uitdaging. Het uitdragen van het Cultuurvirus. Samenwerken, delen binnen het culturele veld. Dat heeft mij altijd aangesproken. Niet ieder meer op je eigen eiland, maar gebruik maken van wat we samen in huis hebben. Eén en één is drie! Meer delen is meer cultuur! Voor wat hoort niets! Daarom is het nu fantastisch om mee te mogen werken aan het prototype Cultuurvirus. 

13-09-2017

Doe en deel mee

Cultuurnetwerk Roosendaal werkt voor Cultuurvirus onder andere samen met Juul Martin, bekend van de Deelwinkel. "Volgens mij heeft de wereld het nodig dat we meer gaan delen. Want dan zijn we meer verbonden, verspillen we minder en lukt het sneller." Bekijk op de volgende pagina zijn oproep aan iedereen in Roosendaal die kunst- en cultuuractiviteiten organiseert.

Lees meer

07-09-2017

Cultuurvirus: meer delen, meer cultuur

Cultuurvirus is de nieuwe plek in Roosendaal waar veel te halen is, maar niets te koop is. Cultuurnetwerk Roosendaal heeft Cultuurvirus ontwikkeld speciaal voor organisatoren van kunst- en cultuuractiviteiten in Roosendaal. Cultuurvirus strijkt neer op diverse plekken in de gemeente met als doel zo veel mogelijk, verenigingen, bewonersinitiatieven, clubs en amateurkunstenaars te bereiken. 

Lees meer

04-09-2017

Feest van het leven

De Mobiele Vier Brigade van Theatergroep Bint haalde in Roosendaal persoonlijke verhalen op die gaan over het vieren van het leven. Met die verhalen van Roosendalers maakte zij de theatervoorstelling VIER!, die het hart vormt van het Feest van het leven. Tijdens dit nieuwe Roosendaalse feest geniet het publiek van VIER! en maakt het kennis met vier Roosendalers met een bijzonder verhaal. VIER! gaat zondag 10 september tijdens Burgerhout Bruist in premiere. Bekijk de trailer

03-09-2017

Nieuwe trailer filmfestival

Enthousiaste winkeliers, actieve filmmakers: Short Filmfestival Roosendaal beroert steeds meer mensen. Het succes van het nieuwe festival is het resultaat van de samenwerking met de partners Hart voor de Binnenstad, winkelcentrum Roselaar en binnenstadsvereniging Collectief Roosendaal. Bekijk de nieuwe trailer en plan alvast een bezoek aan de binnenstad op 29 en 30 september en 1 oktober.

28-08-2017

Filmfestival eert Fons Rademakers

Filmmakers die meedoen aan het Short Filmfestival Roosendaal kunnen een Fons Rademakers-trofee winnen. De organisatoren eren met deze trofee de in Roosendaal geboren filmregisseur en -producent. Rademakers (1920-2007) was dé naoorlogse pionier van de Nederlandse film. Een van zijn wapenfeiten is de Oscar die hij in 1987 won voor De Aanslag. Luc Goderie: “De stad is Rademakers vergeten. Maar hier is wel de basis voor zijn talent gelegd, mooi dat we nieuw talent hiermee weer een podium kunnen geven”.

Lees meer

28-07-2017

Premières na de zomer

Er wordt deze zomer hard doorgewerkt aan de prototypes. Na de vakantie staat een aantal premières gepland. Op 10 september is de première van Feest van het leven tijdens Burgerhout Bruist. Half september opent de eerste Roosendaalse pop-up DeelWinkel. Van 28 september tot en met 1 oktober is de piloteditie van het nieuwe Short Filmfestival Roosendaal. En op 6 en 7 oktober is de Desire of Innovation Hackathon. Lees er alles over op onze prototypes-pagina.

30-06-2017

Nieuw: stand-van-zakencahiers

Wij overhandigen Hans Verbraak woensdag 28 juni de eerste twee stand-van-zakencahiers van Cultuurnetwerk Roosendaal. In deze cahier schetsen wij de stand van zaken van de opdrachten die wij kregen van de gemeente Roosendaal. Cahier 1 beschrijft hoever vier van de acht culturele proefprojecten zijn, in cahier 2 laten we de contouren zien van het voorstel voor een nieuw cultuurfonds.

Lees meer

29-06-2017

Energieke afsluiting eerste deel 90-dagentraject

Niet in Openluchttheater Vrouwenhof maar in het Stadskantoor kwamen belangstellenden en PleinGroepers samen om even stil te staan bij de resultaten van de eerste 45 dagen en de acties voor na de zomer. Veel aandacht was er voor de prototypes. Theatergroep Bint daagde de mensen uit mee te denken over Feest van het Leven. De nieuwe creatieve aanjager Debbie den Besten deelde mee dat van 28 september tot en met 1 oktober de eerste editie van het Short Filmfesitval Roosendaal gepland staat.  (Foto Claudia Koole, Roosendaalse Bode)

20-06-2017

Opbrengsten delen in de zomer? Dat doen we tijdens een culturele picknick

Woensdagavond 28 juni delen wij tijdens onze eerste culturele picknick de voortgang van de opdrachten die Cultuurnetwerk Roosendaal eind april, na besluitvorming door de gemeenteraad, kregen van het Roosendaalse college. Wij startten toen direct een nieuw 90-dagentraject waarvan de eerste helft volgens planning voor de zomer is afgerond. De eerste 45 dagen hebben wij stappen gezet waarmee kunst en cultuur in de gemeente een nieuwe impuls krijgen. Tegelijkertijd hebben we de culturele structuur in Roosendaal en de dorpen versterkt door het maken van tal van nieuwe verbindingen.

Lees meer

02-06-2017

Open call voor community art-kunstenaars

Wij zoeken een kunstenaar of een kunstenaarsgroep met ervaring in community art, die vorm gaat geven aan het prototype Feest van het Leven, een van de acht proefprojecten. Ons doel is in het najaar van 2017 te starten met Feest van het leven, een feest dat Roosendalers verbindt. Reacties uiterlijk 18 juni.

Lees meer

01-06-2017

Twee extra aanpakkers voor Roosendaal

Cultuurnetwerk Roosendaal is twee creatieve aanpakkers rijker. Willemijn van Drunen en Debbie den Besten starten begin juni met het mee-ontwikkelen, -opzetten en -uitvoeren van de acht proefprojecten. Zij stellen zich hieronder zelf even voor.

01-06-2017

Oproep: wie wil meehelpen?

De eerste prototypes gaan in première. Er staat al heel veel in de steigers, maar er dient ook nog een hoop te gebeuren. We kunnen extra hulp hard gebruiken. Dus: heb je frisse energie, geloof je in wat we doen en wil je dit ondersteunen met tijd? Stuur ons dan een mail waarin je vertelt wat je kunt doen en wij nemen direct contact met je op. 

01-06-2017

Creatieve aanpakker Debbie den Besten

"Ik wil een bijdrage leveren aan het verbinden van kunst en cultuur aan maatschappelijke uitdagingen in Roosendaal, waarbij verschillende culturen en generaties vertrouwd raken met nieuwe innovaties en trends."

Lees meer

01-06-2017

Creatieve aanpakker Willemijn van Drunen

"Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met de Roosendalers in de rol van creatieve aanpakker mee te gaan bouwen aan het Cultuurnetwerk Roosendaal."

Lees meer

24-05-2017

Werken aan prototypes

Tijdens drie centrale werkavonden komen de PleinGroepen bijeen in het Stadskantoor om met elkaar te werken aan de acht prototypes. Maandag 20 mei was de eerste bijeenkomst. De volgende avonden zijn op maandagavond 12 en 26 juni, van 19.30 tot 21.20 uur met een uitloop tot 22.00 uur. Loop gerust binnen als je kennis wilt maken met de PleinGroepen en hun vorderingen. Je bent van harte welkom! 

19-05-2017

Cultuurnetwerk Roosendaal groeit

Zo’n 45 mensen verzamelden zich 17 mei voor onze openbare pleinbijeenkomst in Buurthuis Keijenburg om geïnformeerd te worden over de prototypes. Maar liefst tien nieuwe mensen gaven aan hun talenten en vaardigheden hiervoor in te willen zetten. Anderen willen actieve volger en supporter zijn van de acties en activiteiten die we ontplooien tijdens het 90-dagentraject. Bekijk het filmpje van de energieke avond achter de 'lees meer'. 

Lees meer

05-05-2017

Project-vacatures voor creatieve aanpakkers

Voor het mee-ontwikkelen, -opzetten en -uitvoeren van de acht proefprojecten zoekt Cultuurnetwerk Roosendaal twee creatieve aanpakkers met een kloppend hart voor kunst en cultuur. De projectperiode loopt van 1 juni tot 1 juli en van circa 21 augustus tot 15 oktober 2017. De werktijden en -plek zijn flexibel en de projectvergoeding in overleg en op basis van ervaring. 

Lees meer

05-05-2017

Gezocht: bouwers, begeleiders en initiatiefnemers

Cultuurnetwerk Roosendaal zoekt ruim zestig bouwers, begeleiders en initiatiefnemers met een kloppend hart voor cultuur, die op vrijwillige basis - samen met de PleinGroepers van het eerste uur - actief een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de acht culturele proefprojecten, de zogenoemde prototypes. 

Lees meer

05-05-2017

INSCHRIJVEN voor Openbare Pleinbijeenkomst op 17 mei

Cultuurnetwerk Roosendaal houdt op woensdag 17 mei van 19.30 tot 21.30 uur een Openbare Pleinbijeenkomst. Deze derde editie staat vooral in het teken van het informeren en werven van mensen die mee willen werken aan de acht culturele proefprojecten. Want wij zoeken bouwers, begeleiders en initiatiefnemers.

Lees meer

04-05-2017

En nu aanpakken

Nu de politiek na vier maanden een positief besluit heeft genomen, is ons wachten voorbij en kan het vervolgtraject voor Cultuurnetwerk Roosendaal van start gaan. Na de meivakantie begint een nieuw 90-dagentraject onder leiding van Allies Swinnen. Dit keer hebben we het opgeknipt in twee cycli van 45 dagen met de zomervakantie als een lange tussenstop. Het zal flink aanpakken zijn om straks mooie resultaten op te leveren waarmee de politiek duurzame besluiten durft te nemen. 

Lees meer

21-04-2017

Raad stemt in!

De gemeenteraad heeft 20 april positief besloten over de plannen voor de uitwerking van de cultuurnota. Met het aannemen van het amendement dat de PvdA indiende en de motie van de VVD, ligt er nu een duidelijke, breed gedragen opdracht aan Cultuurnetwerk Roosendaal. De procesgroep van het netwerk bespreekt maandag 24 april het komende 90-dagentraject. De Roosendaalse politieke partijen worden gedurende het traject regelmatig geïnformeerd over de voortgang.

10-04-2017

Raadsvoorstel door voor besluitvorming op 20 april

Na de tweede bespreking van het raadsvoorstel over de cultuurnota en de antwoorden van wethouder Hans Verbraak op vragen van de SP en de VVD staat het voorstel 20 april als beslispunt op de agenda. Behalve de VVD zijn nu alle fracties akkoord met een incidentele bijdrage aan cultuur van € 130.000. Het grootste deel van dit budget is bestemd voor het uitwerken van de prototypes waarmee Cultuurnetwerk Roosendaal nieuwe samenwerkingen tussen cultuur en andere domeinen tot stand gaat brengen. Allies Swinnen komt voor de zomer met een dekkingsplan voor structurele financiering van kunst en cultuur in de gemeente Roosendaal.

Lees meer

04-04-2017

Politieke besluitvorming doorgeschoven

Tijdens de commissievergadering op 23 maart oordeelden de politieke partijen unaniem positief over de nieuwe cultuurnota voor gemeente Roosendaal, het proces en de samenstellers. De meeste fractievoorzitters gaven aan dat nu moet worden doorgegaan. Het zag er dan ook naar uit dat besluitvorming over het raadsvoorstel op 6 april kon plaatsvinden. Voor de SP en de VVD waren het raadsvoorstel en de mondelinge toelichting van wethouder Hans Verbraak op 23 maart echter aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen. In de dagen na de vergadering bleek behoefte aan een tweede termijn om de cultuurnota te bespreken. Dat staat nu gepland op 6 april en de besluitvorming is doorgeschoven naar donderdag 20 april.  

03-04-2017

Scenario's voor cultuurfonds in ontwikkeling

Naar aanleiding van de motie Cultuurfonds heeft wethouder Hans Verbraak – in afwachting van besluitvorming door de raad – Allies Swinnen gevraagd scenario’s te ontwerpen voor een cultuurfonds in Roosendaal. Op 10 april legt Swinnen de eerste scenario’s voor aan de wethouder. Daarna vinden vervolgacties plaats zoals een Deelplein-bijeenkomst voor amateurverenigingen, professionals en andere belanghebbenden. De vervolgacties hebben als doel te ontdekken welk scenario de grootste kans heeft om succesvol te kunnen zijn. Pas daarna wordt een scenario uitgewerkt in een voorstel dat naar het college en naar de gemeenteraad gaat. Lees meer over het ontwerpen van de scenario's.   

Lees meer

03-04-2017

Hoe gaat het met de prototypes?

De afgelopen maanden organiseerden de PleinGroepen de eerste bijeenkomsten voor een aantal prototypen. Hiervoor hebben zij partijen en partners uit andere domeinen uitgenodigd. Met hen zijn ideeën gedeeld en aangescherpt en is positieve energie gegeneerd om plannen samen verder te brengen. Cultuurnetwerk Roosendaal onderzoekt of aan de huidige prototypes twee nieuwe kunnen worden toegevoegd: een voor en door jongeren en een voor wijk- en dorpshuizen. Beide zijn genoemd door raadsleden tijdens de bespreking van de cultuurnota op 23 maart.

Lees meer

27-03-2017

Veel waardering raadscommissie voor cultuurnota

De commissie Omgeving van de Roosendaalse gemeenteraad besprak donderdag 23 maart het raadsvoorstel over het vervolg op de cultuurnota. De partijen die reageerden waren unaniem positief over de cultuurnota, het proces en de samenstellers. De meeste fractievoorzitters gaven aan dat nu moet worden doorgegaan. Sandra van den Nieuwenhof, fractievoorzitter van het CDA: “We moeten het enthousiasme en de energie die er nu is vasthouden en doorpakken.” Een aantal fracties vroeg wethouder Verbraak binnen de uitwerking van de cultuurnota ruimte te creëren voor activiteiten voor jongeren, voor binnen- en naschoolse cultuureducatie voor jong en oud en voor culturele hotspots naast de Suite als centraal Cultuurhuis. Donderdag 6 april neemt de gemeenteraad een besluit over het raadsvoorstel. 

Lees meer

09-02-2017

College besluit positief

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari besloten Cultuurnetwerk Roosendaal te faciliteren om hun plannen uit de cultuurnota te realiseren. Ook start de gemeente met een cultuurfonds en is bepaald dat de Suite het nieuwe Cultuurhuis wordt. Verder wil de gemeente dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van buurt- en dorpshuizen voor het uitvoeren van culturele activiteiten om kunst en cultuur zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle Roosendalers. De gemeenteraad besluit naar verwachting in maart.

05-01-2017

Gaat Cultuurnetwerk Roosendaal door?

Uiteraard wenst Cultuurnetwerk Roosendaal je graag een gelukkig nieuwjaar. 2017! Een jaar vol inspiratie, optimisme en creativiteit. Een jaar vol leren, lachen en delen. Maar waar staan we nu en gaan we door? Wij willen doorgaan en vanuit de neergelegde cultuurvisie en in samenhang met alles wat er speelt kunnen inzetten op gezonde mogelijkheden, kansen benutten en bovenal samen-handelen! De politiek is nu opnieuw aan zet. Durven zij met dezelfde serieusheid en het enthousiasme waarmee ze in 2016 ja zeiden tegen de start het traject nu een vervolg te geven?   

Lees meer

03-01-2017

Niederer: Cultuurnetwerk geeft vorm aan culturele identiteit Roosendaal

Burgemeester Jacques Niederer haalde maandagavond in zijn nieuwjaarstoespraak Cultuurnetwerk Roosendaal aan. "Cultuur zorgt voor verbinding met elkaar en onze stad. Ze vertelt het verhaal van Roosendaal en de Roosendalers en verandert zo het perspectief van hoe mensen hun en onze stad beleven." Wij zijn verheugd met zijn woorden over ons: "Ik noem het Cultuurnetwerk Roosendaal waar burgers, gemeente, bedrijfsleven, het onderwijs- en cultuurveld via samen-handelen en een continue dialoog vorm geven aan de culturele identiteit van onze stad. Meedenken is meedoen en die filosofie werpt zijn vruchten af".

Lees meer

21-12-2016

Nieuwe cultuurnota overhandigd!

Ruim 70 personen waren samen in het Da Vinci College bij de overhandiging van de nieuwe cultuurnota aan Hans Verbraak. Het is het resultaat van 90 dagen samen-handelen door vele Roosendaalers. Dans, zang en meer luisterden het moment op. De avond bruiste: het was een klein voorbeeld van waar Roosendaal groot in is. 

Lees meer

14-12-2016

Wouw beweegt mee

Twaalf bevlogen en betrokken inwoners van Wouw kwamen samen op 13 december. Zij vertelden Allies Swinnen namens zichzelf én als ambassadeurs van kunst en cultuur wat volgens hen de magie van hun dorp is. Ze vertelden onder meer dat zij het begrip vernieuwen liever vertaald zien in meebewegen met de wat er gebeurt in de gemeenschap en in de maatschappij.

Lees meer

06-12-2016

Bibliotheek in transitie

Bibliotheek VANnU is in transitie van een uitleenorganisatie naar een educatieve instelling met een grote sociaal-maatschappelijke opdracht. De bibliotheek is hiermee een mooi voorbeeld hoe domein-overstijgend werken binnen de cultuur tot een gezond cultureel ecosysteem leidt. Allies Swinnen sprak met hen over samen-handelen en versterken.

06-12-2016

Cultuurcluster verbindt

Belangrijke culturele partners in Roosendaal zijn De Kring Roosendaal, CultuurCompaan en het Tongerlohuys; het Cultuurcluser. Maandag 5 december spraken zij met Allies Swinnen over het maken van verbindingen.

01-12-2016

Werken aan een concrete aanpak

Tijdens de Pleinbijeenkomsten in november zijn stevige dialogen gevoerd over de aanscherping van de cultuurvisie en de vertaling ervan in een concrete aanpak. Een aanpak waarbij verbinden, samen-handelen en bundelen van krachten cruciale sleutels zijn voor verankering in de gemeenschap. Een aanpak gebaseerd op onder meer domeinoverstijgende communities en een Cultuurfonds.   

Lees meer

30-11-2016

Presentatie aan stadsbestuur

Leden van het college van burgemeester en wethouders en het directieteam zijn 29 november bijgepraat over het samen-handelen en de resultaten van Cultuurnetwerk Roosendaal. Enkele reacties: Dit moeten we doen. Ik zie wel mogelijkheden. Verrassend en verfrissend. Graag iets concreter. Nieuwe tradities in de wijken en dorpen zou mooi zijn. Woensdagavond 21 december neemt Hans Verbraak, wethouder Cultuur, de nieuwe cultuurnota voor de gemeente in ontvangst.

30-11-2016

Meld u nu aan voor de feestelijke overhandiging van de nieuwe cultuurnota

Woensdag 21 december - van 19.30 tot 21.30 uur - De Vinci College - overhandiging cultuurnota aan Hans Verbraak

Een feestelijke bijeenkomst waar iedereen welkom is!

Lees meer

24-11-2016

Gemeentebrede benadering van cultuur

Ambtenaren van Cultuur, Openbare ruimte, Bestuur, Economie, Sociale domein en Vitale dorpen en Wijken waren woensdag 23 november samen voor een dialoog over de nieuwe cultuurnota. Ze bekeken de vijf getekende verslagen die de voorbije maand zijn gemaakt. Op een interactieve wijze deelden ze wat hen opviel. Ze schetsten de kansen en uitdagingen zoals zij die zien voor het verbinden van verschillende opgaven. Gaandeweg kreeg de dialoog een enthousiasmerend, inclusief en mobiliserend karakter. Onderzoekend en bevragend wordt duidelijk dat deze ambtenaren gezamenlijk hun schouders onder cultuur kunnen en willen zetten. 

21-11-2016

JONG Roosendaal: niet meer van hetzelfde

Allies Swinnen sprak zondag 20 november met JONG Roosendaal, de jongerenraad in de gemeente Roosendaal over kunst en cultuur in de gemeente. De interactieve aanpak genereerde veel energie en kansrijke ideeën voor wat de raad denkt dat jongeren willen en kunnen toevoegen in Roosendaal. Zo is JONG Roosendaal van mening dat er veel meer ruimte dient te zijn voor nieuwe initiatieven en activiteiten voor jonge mensen. Niet langer meer en meer van hetzelfde! Om de cultuurnota op 21 december mee te lanceren, bedachten ze drie sterke ideeën waarvan ze er de komende vier weken één concreet gaan uitwerken.

Lees meer

17-11-2016

Tussentijdse opbrengsten positief ontvangen

"Ik voel hier de warme deken van cultuur", zei Hans Verbraak tijdens de Openbare Pleinbijeenkomst in Parrotia op woensdag 16 november. Ruim vijftig mensen met hart voor kunst en cultuur waren samen om met elkaar de contouren van de nieuwe cultuurvisie- en nota voor gemeente Roosendaal te bespreken. Vijftien leden van de Pleingroepen presenteerden uiteenlopende ideeën die staan voor verschillende waarden waarmee een duurzame aanpak van kunst en cultuur in de gemeente kan worden gecreëerd.

Lees meer

15-11-2016

Jongeren: durf groot te denken

De PleinGroep Jongeren was maandag 14 november voor de laatste keer samen om input te leveren voor de nieuwe cultuurvisie en -nota voor gemeente Roosendaal. Tijdens de Openbare Pleinbijeenkomst op 16 november pitcht Kato Verstijlen namens haar medescholieren van het Jan Tinbergen College hun ideeën met waarden als samen, over de grenzen en groots. Bekijk het fotoalbum op de volgende pagina.

Lees meer

14-11-2016

Glasheldere visie en waarden met impact

Tijdens de eerste twee PleinGroep-bijeenkomsten van november discussieerden de koplopers over de waarden en de visie, twee belangrijke onderdelen van de nieuwe cultuurnota. De waarden – die ook verbonden zijn aan de prototypes – staan voor diverse positieve effecten. De visie waar de PleinGroepers op aankoersen, is overkoepeld en glashelder en wordt er een waar ambitie en lef uitspreekt.

Lees meer

02-11-2016

Eerste beeldverslag van bijeenkomst PleinGroep

De koplopers hebben elkaar tijdens de Pleinbijeenkomsten op 19 en 31 oktober verder meegenomen in de ontwikkeling van de prototypes. De maandaggroep was te gast in de galerie van Benjamin Scheltema in de Molenstraat. Het was de eerste Pleinbijeenkomst waarvan we de opbrengsten hebben laten vastleggen in een beeldverslag. 

Lees meer

01-11-2016

Bouwstenen van jongeren van vitaal belang

“Door te ontdekken en te doen, creëer je je eigen smaak. Je hebt vrijheid in het fantaseren en bepaalt dus zelf ook wat en hoe je iets doet. Traditie is iets dat in je eigen cultuur zit.” Het is een van de visies op kunst en cultuur die de twaalf jonge Roosendaalers van de PleinGroep Jongeren formuleerden. Maandag 31 oktober startte Allies Swinnen het eerste van de drie gesprekken met de leerlingen van het Jan Tinbergen College. Haar doel is bij de jonge mensen input op te halen voor de nieuwe cultuurvisie en -nota van de gemeente Roosendaal.

Lees meer

27-10-2016

Wat is de magie van Nispen?

Twaalf Nispenaren bespraken donderdagavond 27 oktober uiteenlopende ideeën die meegenomen kunnen worden in de nieuwe cultuurnota van de gemeente Roosendaal. Het gehele gesprek is vastgelegd in een beeldverslag. Op de vraag naar de magie van Nispen kwamen diverse antwoorden, variërend van vrijwilligers, trots, betrokken- en verantwoordelijkheid tot de toekomst van de kerk in het dorp.

Lees meer

14-10-2016

Pleingroepen starten ontwikkeling prototypes

De PleinGroepen zijn de afgelopen week voor de derde keer bijeen geweest. Op 5 oktober werkten acht personen samen en op 10 oktober negen. Dat Roosendaal bol staat van de creativiteit en daadkracht bleek uit het aantal nieuwe pitches en de verdere uitwerking van eerder gepresenteerde ideeën. Besloten is acht prototypes uit te gaan werken.

Lees meer

12-10-2016

Cultuurnetwerk Roosendaal en de dorpen

De komende weken gaat Allies Swinnen namens Cultuurnetwerk Roosendaal op bezoek in Moerstraten, Nispen, Heerle, Wouwse Plantage en Wouw. Doel is in gesprek met plaatselijke cultuurparticipanten zicht te krijgen op de aanwezige kunst- en cultuuractiviteiten en -initiatieven, op wie het kloppend hart hiervan vormen is en welke mogelijkheden zij zien voor het leggen van verbindingen met Cultuurnetwerk Roosendaal en het geven van input voor de cultuurvisie en -nota van de gemeente Roosendaal. 

De tournee startte in Nispen.

Lees meer

30-09-2016

Derde PleinGroep: ook jongeren denken en handelen mee

Twaalf leerlingen van het Jan Tinbergen College gaan samen-handelend in de PleinGroep Jongeren mee vormgeven aan de nieuwe cultuurvisie en -nota van de gemeente Roosendaal. Hoe kijken zij aan tegen kunst en cultuur? Wat vinden zij van wat Moerstraten, Nispen, Heerle, Roosendaal, Wouwse Plantage en Wouw te bieden hebben? Waar zijn ze trots op en wat missen ze? 

Lees meer

27-09-2016

Pitchen en verbinden

De PleinGroepen zijn voor de tweede keer bijeen geweest. De leden pitchten hun ideeën naar aanleiding van de titels op de glossy’s die tijdens de eerste bijeenkomsten ontstonden. Ideeën die de cultuur in Roosendaal kunnen versterken en nieuwe samenwerkingen laten ontstaan. En tegelijkertijd ideeën die alles in zich dragen om ‘samen te creëren’. Een woord dat in alle pitches is gebruikt, is 'verbinden'. 

Lees meer

23-09-2016

Raad maakt kennis met Cultuurnetwerk Roosendaal

Tijdens een themabijeenkomst cultuur maakten woensdagavond 21 september een aantal raadsleden kennis met de aanpak van Cultuurnetwerk Roosendaal. Allies Swinnen, procesbegeleider van het netwerk, nam de tien aanwezigen raadsleden mee in de open aanpak van samen-handelen. Dat is manier waarop zo’n 30 Roosendalers (de procesgroep) in 90 dagen tijd de toekomst van cultuur in de gemeente Roosendaal gaan vormgeven.

Lees meer

17-09-2016

Uitnodiging Openbare Pleinbijeenkomst 16 november

De PleinGroepen van Cultuurnetwerk Roosendaal presenteren 16 november de tussentijdse opbrengsten van hun 90 dagen handelen om te komen tot een nieuwe cultuurvisie en -nota voor de gemeente Roosendaal. De avond is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat er na de twee rondetafelgesprekken van vlak voor de zomervakantie is gebeurd met alle ideeën om kunst en cultuur in Roosendaal verder te brengen. 

Lees meer

16-09-2016

90 dagen samen-handelen, denken en doen

De Procesgroep Cultuurnetwerk Roosendaal is begonnen aan de ontwikkeling van een cultuurvisie voor de gemeente Roosendaal. Verdeeld over twee PleinGroepen startten op 12 en 14 september betrokken Roosendaalers met een creatieve proces van 90 dagen waarvan de opbrengsten op 21 december worden overhandigd aan Hans Verbraak, wethouder Cultuur.

Lees meer

16-09-2016

Impressie opbrengsten rondetafelgesprekken

Uiteenlopende ideeën, gedachten en dromen leverden de twee rondetafelgesprekken op, die voor de zomer zijn gehouden. Ze worden de komende maanden meegenomen in het proces van het bouwen aan de cultuurnota voor Moerstraten, Nispen, Heerle, Roosendaal, Wouwse Plantage en Wouw. We hebben ze samen gebracht in een kort filmpje.

Lees meer

05-09-2016

Procesgroep gaat van start!

Zoals voor de zomer aangegeven, gaat in september de Procesgroep Cultuurnetwerk Roosendaal van start. Maandag 12 en woensdag 14 september komen de deelnemers voor de eerste keer samen. Tijdens zeven Pleinbijeenkomsten verzamelen en maken zij de bouwstenen voor een breed gedragen cultuurvisie en cultuurnota voor de gemeente Roosendaal.

Lees meer

09-07-2016

Zomerstop

Na twee sprankelende rondetafelgesprekken en veel persoonlijke ontmoetingen legt ook Cultuurnetwerk Roosendaal de werkzaamheden even neer. Eind augustus zetten we de volgende stap in vanuit samen-handelen de cultuur in Roosendaal vorm te geven.

Lees meer

05-07-2016

Energie en openheid

Het tekenlokaal van het Jan Tinbergen College in Roosendaal vormde het inspirerende decor voor het tweede rondetafelgesprek. Dit keer besteedden ruim vijftig deelnemers hun tijd aan de toekomst van kunst en cultuur in de gemeente Roosendaal. Deze avond was het gezelschap haast nog rijker geschakeerd dan in Wouw. Een aantal mensen was ook aanwezig bij het eerste rondetafelgesprek en kwam om door te praten. In een zeer open sfeer creëerde de groep een energie die veel beloofd voor de volgende fase van het proces.

Lees meer

29-06-2016

Delen in passie

Het eerste rondetafelgesprek in De Geerhoek in Wouw was veelbelovend. Ongeveer veertig mensen uit Roosendaal en de omliggende dorpen gingen enthousiast met elkaar in gesprek over kunst en cultuur in de gemeente. Jong en oud, inwoners, kunstbeoefenaars, cultureel ondernemers, vertegenwoordigers van instellingen en verenigingen: mensen die elkaar herkennen in hun passie voor kunst en cultuur, mensen die bereid zijn op te staan en actief mee vorm willen geven aan de toekomst van kunst en cultuur in hun gemeente.

Lees meer

08-06-2016

Community Cultuurnetwerk Roosendaal start op Facebook

Cultuurnetwerk Roosendaal is een community begonnen op Facebook. Via dit online platform willen we meer mensen betrekken bij de nieuwe processen rondom een nieuwe cultuurvisie en cultuurnota voor de gemeente Roosendaal. De Facebookpagina wordt ook gebruikt om met elkaar te delen waar we trots op zijn als we denken aan kunst en cultuur in de gemeente Roosendaal.
 

07-06-2016

MEEDENKEN = MEEDOEN

Cultuur is een belangrijke drager en verbinder van mensen en ideeën. Wil je meedenken hoe het rijke culturele leven van Roosendaal en de omliggende dorpskernen verder kan groeien en bloeien? Praat dan mee tijdens de twee rondetafelgesprekken.

Lees meer

26-05-2016

Roosendaals cultuurnetwerk aan de slag met cultuurnota

Allies Swinnen is door de gemeente Roosendaal aangetrokken om samen met het culturele veld een nieuwe cultuurnota voor Roosendaal te maken. Daarmee zet Roosendaal de volgende stap naar de vorming van een breed cultureel netwerk, dat een actieve rol krijgt bij het opstellen van de nieuwe cultuurnota. 

Lees meer

02-02-2016

Eindadvies werkgroep Motie Cultuurvisie

Op verzoek van de portefeuillehouder Cultuur, Hans Verbraak, heeft de werkgroep Motie Cultuurvisie de motie Cultuurvisie Roosendaal geanalyseerd  op feitelijke inhoud, onderliggende intenties en de haalbaarheid in de Roosendaalse bestuurlijke én culturele context. In februari 2016 adviseerde de werkgroep in haar eindadvies onder meer een projectleider aan te stellen die binnen twee jaren, samen met het culturele veld, de beoogde netwerkorganisatie op gaat zetten. 

Lees meer