Cultuurfonds

Cultuurfonds

Kunst, cultuur en erfgoed dragen bij aan de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Ze brengen energie, inspiratie, zetten aan tot denken, dagen uit, verleggen grenzen en verbreden de horizon. Cultuur Verbindt Roosendaal stimuleert actieve en passieve deelname door een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing. Het Cultuurfonds bestaat uit drie regelingen

Voucherregeling

€500 tot €2000


Cultuurfonds Roosendaal wil met de Voucherregeling nieuwe, eenmalige culturele initiatieven van en door individuele en groepen (amateur)kunstbeoefenaars in de gemeente Roosendaal stimuleren en aanjagen. De initiatieven kunnen gericht zijn op podium- en beeldende producties, presentaties, ontwerponderzoek en workshops binnen alle kunstdisciplines. Een initiatief kan ook een nieuw onderdeel zijn binnen een bestaande activiteit. Het fonds spreekt de voorkeur uit voor initiatieven door en voor jongeren, bijzondere doelgroepen en discipline- en domeinoverstijgende initiatieven.

Lees meer

Makersregeling

€ 5.000 tot €10.000


Met de Makersregeling wil Cultuurfonds Roosendaal nieuwe aansprekende kunst- en cultuurprojecten stimuleren met de nadruk op kwaliteit, artistieke ontwikkeling en samenwerking. Deze projecten dragen bij aan de pluriformiteit van kunst en cultuur in Roosendaal en zijn bij voorkeur discipline- en domeinoverstijgend. Dit kunnen ook projecten zijn die uit maatschappelijk en artistiek oogpunt gerealiseerd worden met (wijk)bewoners, amateurkunstenaars of specifieke doelgroepen. De projecten hebben als eindresultaat een podium- of beeldende productie of presentatie. Ook de succesvolle prototypes kunnen worden ondersteund uit deze regeling.

Lees meer

Activiteitenregeling

€ 2.000 tot € 5.000


Cultuurfonds Roosendaal wil met de Activiteitenregeling de actieve en passieve cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal vergroten. In het bijzonder door amateurkunst, culturele wijkactiviteiten, evenementen binnen alle kunst- en cultuurdisciplines mogelijk te maken. Dit kunnen ook projecten zijn die uit maatschappelijk en artistiek oogpunt gerealiseerd worden met en door (wijk)bewoners, amateurkunstenaars, of specifieke doelgroepen. De projecten en/of activiteiten hebben als eindresultaat een podium- of beeldende productie of presentatie.Het fonds spreekt de voorkeur uit voor discipline- en domeinoverstijgende projecten en initiatieven. 

Lees meer