Voucherregeling

Over de regeling

Cultuurfonds Roosendaal wil met de Voucherregeling nieuwe, eenmalige culturele initiatieven van en door individuele en groepen (amateur)kunstbeoefenaars in de gemeente Roosendaal stimuleren en aanjagen. De initiatieven kunnen gericht zijn op podium- en beeldende producties, presentaties, ontwerponderzoek en workshops binnen alle kunstdisciplines. Een initiatief kan ook een nieuw onderdeel zijn binnen een bestaande activiteit. Het fonds spreekt de voorkeur uit voor initiatieven door en voor jongeren, bijzondere doelgroepen en discipline- en domeinoverstijgende initiatieven.
 

Lees meer

Voor wie

De Voucherregeling van Cultuurfonds Roosendaal kan worden aangevraagd door individuele en groepen (amateur)kunstbeoefenaars in de gemeente Roosendaal. Het fonds spreekt de voorkeur uit voor initiatieven door en voor jongeren, bijzondere doelgroepen en discipline- en domeinoverstijgende initiatieven.

Wanneer

 • U dient uiterlijk vier weken voor aanvang van uw initiatief een aanvraag in via het Aanvraagformulier Voucherregeling. 
 • Aanvragen kunnen het hele jaar door worden geplaatst

zie de volledige voorwaardenSubsidieplafond

Het budget is voor 2018 begroot op €20.000, maar kan in de loop van het jaar worden bijgesteld naar boven, afhankelijk van het succes van deze regeling en de beschikbare financiële ruimte.


Aanvragen zijn mogelijk tot €2.000; bedragen worden toegekend in de vorm van vouchers van minimaal €500 tot €2.000. In bijzondere gevallen kan worden overgegaan tot een hoger bedrag.


Toegekend 2018: 20.000 euro SUBSIDIEPLAFOND BEREIKT

Beschikbare ruimte 2018: 0 euro

Voor 2019 is nieuw budget beschikbaar waarvoor u een aanvraag kunt indienen.Voorwaarden

 • U kunt één keer per jaar een aanvraag doen voor eenmalige, niet structurele activiteiten.
 • Het initiatief waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, moet binnen een jaar plaatsvinden.
 • De aanvrager hoeft geen rechtspersoon of organisatie te zijn.
 • Aanvragen kunnen het hele jaar door worden geplaatst.
 • Via de website informeren we over de uitputting van het beschikbare budget.
 • Het bedrag wordt toegekend in de vorm van vouchers van minimaal €500 tot €2.000.
 • In bijzondere gevallen kan overgegaan worden tot een hoger bedrag.
 • De vouchers moeten minstens vier weken voordat het project of de activiteit plaatsvindt, aangevraagd zijn.
 • Voor dezelfde activiteit kan één keer gebruik worden gemaakt van de regeling.
 • Voor dezelfde activiteit kan in een ander jaar wel gebruik worden gemaakt van een van de andere regelingen van Cultuurfonds Roosendaal, indien de voorwaarden van de betreffende regeling het toelaten.
 • Bij een afwijzing voor de Voucherregeling kunt u nog wel een aanvraag doen bij een van de andere subsidieregelingen van Cultuurfonds Roosendaal, wederom als de voorwaarden van de regeling het toelaten.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen initiatieven van amateur- en professionele kunstbeoefenaars en/of makers.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt in passieve en actieve kunstbeoefening.


Verplichtingen aanvrager

 • U gebruikt het logo van Cultuurnetwerk Roosendaal in al uw uitingen. Download het logo hier.
 • U vermeldt in al uw berichten dat uw activiteit (mede) mogelijk is gemaakt door Cultuur Verbindt Roosendaal.
 • U levert tekst en beeldmateriaal van uw initiatief aan bij de netwerkcoördinator voor publiciteitsdoeleinden van Cultuurnetwerk Roosendaal.
 • U nodigt de netwerkcoördinator uit voor de uitvoering van uw initiatief en stelt twee gratis entreekaarten ter beschikking.
 • Binnen zes weken na de uitvoering van het initiatief vult u het Evaluatieformulier Voucherregeling op in en mailt dit naar de netwerkcoördinator contact@cultuurverbindtroosendaal.nl.
 • Eventueel vindt er een nagesprek plaats met de netwerkcoördinator.
 • Als uit de evaluatie een groot inhoudelijk en/of financieel verschil blijkt tussen aanvraag en realisatie, zonder dat de netwerkcoördinator daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld, kan een deel van de subsidie worden teruggevorderd.
 • U informeert tijdig over grote wijzigingen in de aanvraag.
 • Indien het initiatief waarvoor een voucher is aangevraagd niet doorgaat, dient u de netwerkcoördinator hiervan op de hoogte te stellen. Afhankelijk van de reden wordt bepaald of en hoeveel subsidie moet worden teruggestort.


Aanvraagprocedure

 • De netwerkcoördinator toetst de aanvraag aan:
  • de algemene voorwaarden;
  • het doel van de voucherregeling;
  • het gevraagde subsidiebedrag in relatie tot de verwachte resultaten van het initiatief;
  • de inkomsten en uitgaven gepresenteerd in de begroting.
 • De netwerkcoördinator bepaalt vervolgens of het volledige of een deel van de gevraagde subsidie wordt toegekend.
 • Binnen tien werkdagen ontvangt u van de netwerkcoördinator een van de volgende reacties:
  • afgewezen, met een toelichting;
  • toegewezen;
  • een verzoek tot aanvullende informatie via een gesprek of de mail.
 • Na toewijzing wordt het toegekende bedrag binnen twee weken overgemaakt op het bankrekeningnummer in de aanvraag. In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken en wordt een deel voor en een deel na de uitvoering uitbetaald.