Downloads

Presentatie Workshop Crowdfunding en Financieren | 12 december 2018

Download

Presentatie Makersregeling | 9 tips, zo schrijf je een goede aanvraag | 15 oktober 2018

Download

Presentatie Netwerkbijeenkomst Cultuurfonds | 9 juli 2018

Download

Presentatie cultuurfonds 18 april 2018

Download

Manifest Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal

Download

Verslag van de bijeenkomst van 14 maart 2018

Download

Mission Statement Stichting

Download

Manifest Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal_concept

Download

Aangenomen amendement Extra geld voor cultuur

Download

Vragen VLP kosten motie cultuurvisie

Download

Vragen Roosendaalse Lijst n.a.v. nota cultuurfonds

Download

Raadsmededeling nota cultuurfonds

Download

Resultaten en perspectieven na 1,5 jaar samen-handelen

Download

Kansrijk Canvas Short Filmfestival Roosendaal

Download

Handleiding Feest van het leven

Download

Handleiding Cultuurvirus

Download

Cultuurvirus-actiedag: deelboeklijstje

Download

Cultuurvirus-actiedag: durf-te-vragenlijstje

Download

Cultuurvirus-actiedag: kaft verlangslijstjesboek

Download

Cultuurvirus-actiedag: kaft deelboek

Download

Cultuurvirus-actiedag: spelregels

Download

PleinGroepers per prototype, per 1 juni 2017

Download

Open call voor community art-kunstenaars

Download

Pecha kucha-presentatie prototypes van 17 mei 2017

Download

Aangenomen amendement PvdA - Culturele Hotspots

Download

Aangenomen motie VVD - Vervolg op de cultuurnota

Download

Antwoorden op schriftelijke vragen SP en VVD_27 maart 2017

Download

Raadsvoorstel Vervolg op de cultuurnota van Cultuurnetwerk Roosendaal

Download

Schriftelijke vragen SP en VVD_27 maart 2017

Download

Motie 6 Cultuurfonds

Download

Persbericht gemeente: Collegebesluit februari 2016

Download

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Niederer

Download

Poster cultuurnota Roosendaal

Download

Cultuurnota gemeente Roosendaal door Cultuurnetwerk Roosendaal - december 2016

Download

Inleiding van het Beleidsplan 2017-2020 van bkkc, brabants kenniscentrum kunst en cultuur

Download

Persuitnodiging Openbare Pleinbijeenkomst 16 november 2016

Download

Ralf Steenbeek over Nederland Kantelt - Jan Rotmans

Download

Uitgave LKCA: Handvatten voor cultuurpolitiek

Download

Uitgave LKCA: Kijk op actuele ontwikkelingen in beleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie

Download

Uitgave Kunsten'92: Cultuur werkt voor Nederland

Download

Opbrengsten rondetafelgesprekken

Download

Deelnemers Procesgroep Cultuurnetwerk Roosendaal

Download

Zeven Pleinprincipes

Download

Persbericht gemeente: Praat mee over de toekomst van kunst en cultuur in gemeente Roosendaal

Download

Persbericht gemeente: Roosendaals Cultuurnetwerk aan de slag met Cultuurnota

Download

Hoofdstuk Cultuur uit Programmabegroting 2016

Download

Eindadvies werkgroep Motie Cultuurvisie

Download

Motie Cultuurvisie - Opzet

Download

Motie 9 Cultuurvisie Roosendaal

Download

Raadsmededeling Stand van zaken motie Cultuurvisie Roosendaal: Tussenadvies werkgroep Motie Cultuurvisie

Download

Raadsmededeling Stand van zaken motie Cultuurvisie Roosendaal

Download