Over Cultuurnetwerk Roosendaal

Contactgegevens

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal
E: contact@cultuurverbindtroosendaal.nl
T: 06 406 78 086 (ma, di, do)


Samen-handelen is meer dan alleen de som van individuele acties. Binnen Cultuurnetwerk Roosendaal geven het culturele veld, onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen vorm aan de culturele identiteit van Roosendaal. In opdracht van gemeente Roosendaal verbindt Cultuurnetwerk Roosendaal kunst en cultuur aan initiatieven en nieuwe ontwikkelingen in de stad en dorpen.

De samenleving is aan zet. Niet langer participeert de burger in het werk van de overheid, de overheid participeert in het leven van de burger. Het spel verandert! Om deze reden besloot de gemeente Roosendaal in 2016 tot een participatief traject waarbinnen culturele partners met onder anderen inwoners, onderwijs en bedrijfsleven tot een nieuwe cultuurnota zijn gekomen. Om dit proces te faciliteren gaf gemeente Roosendaal projectleider Allies Swinnen opdracht de regie te voeren door te inspireren, te verbinden, te equiperen en te committeren

Op 21 december 2016 overhandigde Cultuurnetwerk Roosendaal de cultuurnota aan wethouder Hans Verbraak. In 2017 werd Cultuurnetwerk Roosendaal gevraagd een start te maken met uitvoering van de cultuurnota. Dit leidde onder meer tot een advies over een in te stelen cultuurfonds en tot verschillende prototypes.

De  cultuurnota is ontwikkeld door een procesgroep, bestaande uit twee PleinGroepen met Roosendalers die affiniteit hebben met kunst en cultuur. De procesgroep is de motor van Cultuurnetwerk Roosendaal. Zij stimuleert zoveel mogelijk mensen om deel uit te maken van het cultuurnetwerk en vanuit samen-handelen de cultuur in Roosendaal vorm te geven. Tijdens het 90-dagentraject in 2017 zetten de PleinGroepers samen met een grote groep vrijwilligers zich in voor het ontwikkelen van de prototypes. Na de oplevering van de resultaten van anderhalf jaar samen-handelen startte voor Cultuurnetwerk Roosendaal een transitiefase. Joseph Dekkers kreeg van de gemeente de opdracht om in de rol van procesregisseur Cultuur het cultuurfonds in te richten en Stichting Cultuurnetwerk Roosendaal op te richten.

In 2018 begint voor Cultuurnetwerk Roosendaal een nieuwe fase. De gemeente heeft Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal opgericht. 

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal is de drijvende kracht achter Cultuurnetwerk Roosendaal en Cultuurfonds Roosendaal. De stichting:

  • faciliteert Cultuurnetwerk Roosendaal als netwerkorganisatie om de reeds aanwezige culturele initiatieven te versterken, nieuwe dwarsverbindingen te ontdekken en stimuleren, nieuwe mogelijkheden te creëren om kunst en cultuur een waardevolle bijdrage te laten zijn in de stad en om procedures te vereenvoudigen;
  • beheert Cultuurfonds Roosendaal waarmee initiatieven van individuele kunstenaars en kleinere clubs op het gebied van professionele kunst, amateurkunst en community art kunnen worden gehonoreerd;
  • promoot kunst en cultuur in Roosendaal via het online platform cultuurnetwerkroosendaal.nl en bijbehorende socialmediakanalen.

Mission statement Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal

Manifest 


Vanaf 1 juli 2018 is Carlijn de Bot actief als netwerkcoördinator van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal.

Heb je vragen of opmerkingen of wil je meer weten over Cultuurnetwerk Roosendaal?

Neem dan contact op met het bestuur van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal, via contact@cultuurverbindtroosendaal.nl of bel 0640678086.

Je kan ons ook volgen op FacebookTwitterInstagram en Vimeo! En als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvang je maandelijkse een update in jouw mailbox.

Bekijk ons nieuwsarchief