Prototypes

Bouwstenen voor de toekomst van Roosendaalse cultuur

Cultuurnetwerk Roosendaal heeft in diverse deelgroepen gewerkt aan een aantal eerste prototypes. Prototypes zijn voorbeelden van projecten waarbij verschillende partijen uit diverse domeinen en disciplines bij elkaar zitten om tot een samenwerking te komen. Kunstenaars en kunstinstellingen kunnen in dit proces hoofdaannemer of onderaannemer zijn.

De prototypes zijn  een voorbeeld van domein- en discipline-overstijgend werken. De mogelijke opbrengsten van deze prototypen zijn talrijk. 

Zes prototypes zijn nieuw ontwikkeld. Als zevende prototype zijn vier reeds bestaande projecten gebundeld, waaraan Cultuurnetwerk Roosendaal energie gaat geven. Er wordt gestart met een nieuw prototype waarin verschillende domeinen samenwerken rond thema’s als ontmoeten (Kom Erbij).

Cultuurvirus

Louis, Trudy, Ymke, Eddy en Frederik maken een plek om te delen. 

 

Lees meer

Desire of Innovation

Ismène, Christian, Jos, René, Allies en Debbie maken zichtbaar maken dat kunst niet los te zien is van de maatschappij.

Lees meer

Feest van het leven

Marion, Jacques, Mariska, Miranda en Pim kijken naar de eigenheid en verbindende kracht van verschillende culturen in Roosendaal.

Lees meer

Helden van Roosendaal

Katja, Paulus en Nishant: zichtbaar maken wie of wat de individuele Roosendaler inspireert.

Lees meer

Inter-Creatief Lab

Nishant en Levien: Kunst gebruiken om cultuur te vormen.

Lees meer

Short Filmfestival Roosendaal

Bas, Christian, Daan, Jens, Luc, Merlina, René en Debbie richten zich op samenwerking tussen partijen en economisch denken.

Lees meer

Bestaande prototypes

Behalve de nieuwe prototypes die binnen de PleinGroepen zijn ontstaan, gaat meegewerkt worden aan vier prototypes die reeds lopen. Het zijn aanvullende voorbeelden van projecten die kunst en cultuur naar een hoger niveau kunnen brengen in Roosendaal en ver daarbuiten.
Dit wil echter niet zeggen dat ze geen hulp meer behoeven: World of Dance en Roosendaal Danst bij profilering en verdere totstandkoming; Dansplein en Platvorm R bij verbinding en zichtbaarheid.
 
Resultaten: ondersteuning  communicatie, advisering subsidieaanvraag, honorering kennisvoucher bkkc voor World of Dance.
Perspectieven: Advies en ondersteuning, indienen impulsaanvraag bij bkkc door World of Dance.
Lees meer