Prototypes

Desire of Innovation

Concept

Desire of Innovation is een initiatief van Innovitapark en Cultuurnetwerk Roosendaal waarin de thema’s gezond leven, welzijn en zorg zich verbinden met kunst, cultuur en design. Door kennisuitwisseling, creativiteit, innovatie en slimme cross-overs ontstaan inspiratie en nieuwe verbindingen. Startpunt is de Desire of Innovation Hackathon, een twaalf uur durend evenement op zaterdag 28 oktober van 9.00 tot 21.00 uur organiseren, gericht op gezond leven, welzijn en zorg. Na de hackathon gaan de initiatiefnemers door met de meeste beloftevolle ideeën en samenwerkingen.

Meer info: bekijk de Facebookpagina van Desire of Innovation Hackathon

Lees meer

Waarom

We gaan actief op zoek naar nieuwe verbindingen om de botsingskans te vergroten tussen goede ideeën, juiste mensen en juiste omstandigheden. Creatieve en artistieke professionals kunnen hun dromen, plannen, ideeën delen met anderen, hun zichtbaarheid versterken en hun innovatiekracht bundelen. Cultuurnetwerk Roosendaal en Innovitapark zien dit proefproject als de start van een duurzame verbinding met als doel een impuls te geven aan de relatie tussen jonge crea-tieve makers en kunstenaars enerzijds en innovatieve bedrijven en nieuwe opleidingen anderzijds.

Lees meer

Kwaliteiten & Uitdagingen

Kwaliteiten

Door kunst en cultuur te verbinden aan het Innovitapark wil Cultuurnetwerk Roosendaal met het prototype Desire of Innovation zichtbaar maken dat we kunst niet los zien van de maatschappij. Dat kunst ons anders naar de wereld kan laten kijken, dat wat we denken te kennen een onverwachte twist kan geven en ook oplossingen kan bieden voor onoplosbare problemen en verbindingen legt voor het leven. Kortom dat creatieve makers en kunstenaars een nieuwe innovatie-impuls kunnen toevoegen. Of het nu over innovatie in energie gaat, of over nieuwe ontwikkelingen in gezond leven, zorg en welzijn.

 

Uitdagingen

De eerste uitdaging waar wij voor staan is het vinden van partners met wie wij in co-creatie het concept van de Desire of Innovation Hackathonvorm kunnen gaan geven. Hoe zetten we een goed evenement neer dat zorgt voor verrassende output en outcome? Welke partijen tezamen leveren de beste ideeën? Hoe zorgen we voor een gezamenlijke taal?

 

 


Resultaten

  • Hackathon
  • Drie challenges van opdrachtgevers
  • Inbreng creatieven
  • Samenwerkingspartners: Innovitapark, Care Innovation Center, Zorg Innovatiewinkel


Perspectieven

  • Inzetten hackathon als werkvorm door Cultuurnetwerk Roosendaal en Innovitapark in samenwerking met partners
  • Samenwerking aangaan met onderwijs
  • 100-dagen traject voor winnaars eerste hackathon
  • Verbinden met Inter-Creatief Lab


Partners

Eigenaren

Innovitapark, René Verhoeven & Cultuurnetwerk Roosendaal, Allies Swinnen en Debbie den Besten.

 

Mede-uitvoerders

NHTV, Guido Aerts; De Zorginnovatiewinkel, Waldemar Hogerwaard; Issy Productions, Ismène Elbers; Cg-graphics, Christian Godschalk; Jos Peters.