Prototypes

Helden van Roosendaal

Concept

Het prototype Helden van Roosendaal maakt zichtbaar wie of wat de individuele Roosendaler inspireert. We gaan op zoek naar de persoonlijke helden van een brede groep Roosendalers en willen het achterliggende verhaal voor het voetlicht brengen.

Cultuurnetwerk Roosendaal heeft KASBOEKcollectief gevraagd een werk te maken binnen Helden van Roosendaal. In het project KASBOEK XVI, de Pop-Up Held staan de bewoners van gemeente Roosendaal centraal. Het project heeft als doel verhalen te vangen en de achterliggende gedachten en ervaringen bloot te leggen.

In dit proces leggen wij de nadruk op de waarde en waardebepaling van de held ongeacht cultuur/afkomst. Wie is een held, wat is een held, kun je een held worden of word je geboren als held? En als je dat dan bent of niet bent, wat betekent dat in de maatschappij, op micro- en op macroniveau? Gaat het om het uiteindelijke doel als held erkend te worden of om een heldendaad. Wat verstaan we onder heldhaftigheid? Kan iedereen een held zijn?

Op www.popupheld.nl verzamelen we de heldenverhalen en kun je het proces volgen door de gele stippen op de interactieve kaart en het groeiende aantal via de heldenteller. Volg het grenzeloze helden netwerk! 

Lees meer

Waarom

De mens heeft altijd aanbeden: goden, sporthelden, denkhelden, filmhelden, pophelden, superhelden, … Op een of andere magische manier wekt de verschijning van de held de belofte in ons van een leven zonder zijnstekort. De held sluit nauw aan bij onze hedendaagse gemeenschap. En wanneer veel mensen deze hedendaagse gemeenschap in eenzelfde persoon herkennen, ontstaat een cultus. Verschillende van deze gemeenschappen verenigen zich via de held tot één bundel, één kracht dat ervaren wordt tijdens bijvoorbeeld rockoptredens, sportwedstrijden of bedevaarten.Kwaliteiten & Uitdagingen

In onze werkwijze is het proces minstens zo belangrijk als het resultaat. En om de Roosendaler deelgenoot te maken en een groter draagvlak te creëren is het project KASBOEK XVI, de Pop-up Held opgedeeld in drie fases.

Fase 1 ’Pop-Up Held in proces’: het ophalen van informatie over helden door de inwoners. Betrokkenheid creëren, het proces aanzwengelen en kennis te laten met het project om met de volgende twee fases een groter bereik te bewerkstellingen. Iedere Roosendaler kan zijn/haar held vermelden inclusief de reden daarvan via een website/app.

Fase 2 ’Pop-Up Held in de high speed-maatschappij’: in de Pop-Up Cabine is de held menselijker, bereikbaarder en steeds meer betrokken bij zijn achterban. Het zijn mensen zoals jij en ik: de Pop-Up Held! Zij worden geportretteerd met hun verhaal.

Fase 3 ‘Pop-Up Held als duurzaam DNA van Roosendaal’: Het trots zijn op jezelf als held en trots zijn om een stadsgenoot te zijn van je buurt / je stad / je omgeving. In deze fase krijgen de uitkomsten van de voorgaande fases vorm in een blijvend kunstwerk.Resultaten

  • Samenwerking met creatieven/kunstenaars (KASBOEK art & design)
  • Website pop-upheld.nl
  • Boomerang-cardactie
  • Fase 1 van 3 gerealiseerd


Perspectieven

  • Subsidieaanvraag bij Prins Bernhard Cultuurfonds voor fase 2 en 3
  • Case for support voor bedrijven
  • Realiseren iconisch kunstwerk in Stadsoevers


Partners

Eigenaren

KASBOEKcollectief, Cathalijne Postma, Debbie van Berkel en Jojanneke Postma; Bibliotheek VANnU, Katja van Etten en Cultuurnetwerk Roosendaal, Allies Swinnen.

 

Mede-uitvoerders

Nishant Bhola en Paulus Smits.