Prototypes

Inter-Creatief Lab

Concept

Met het prototype Inter-Creatief Lab bouwen we in Roosendaal een platform voor kunst en onderzoek. Hier kan op professioneel niveau gewerkt worden aan eigenzinnige kruisbestuivingen tussen beeldende kunst, muziek, dans, theater, film en onderzoek.Kwaliteiten & Uitdagingen

Kwaliteiten

  • Wij werken vanuit Roosendaal, maar onze activiteiten zijn doorgaans op binnen- en buitenland georiënteerd. Dit open karakter willen we verder ontwikkelen door op internationaal niveau te werken, en vanuit Roosendaal te handelen.

Uitdagingen

  • (Inter)nationaal programma voor de kunsten opzetten in Roosendaal.


Resultaten en perspectieven

Resultaten
  • Brainstormsessies
  • Cahier Inter-Creatief Lab (lees hier)
  • Verbindingen met domeinen zorg, economie, ruimtelijke ordening, onderwijs
Perspectieven
  • Lab voor domeinoverstijgend denken, werken, experimenteren en culturele interactie rond maatschappelijke kwesties
  • Inhoudelijk en financieel eigenaarschap en commitment binnen de gemeente: cultuur, sociaal, economie en ruimte
  • Plek voor ontmoetingen, residenties, exposities, culturele interventies of creatieve scenario’s door samenwerking en investering van partners in en buiten Roosendaal
  • Aanhaken platvorm R en Dansplein


Partners

Eigenaren

Cultuurnetwerk Roosendaal, Allies Swinnen.

Mede-uitvoerders

Nishant Bhola en Levien Timmers.