Activiteitenregeling

Over de regeling

De Activiteitenregeling 2019 is gesloten. Onder de kop downloads op deze pagina leest u alle relevante informatie over deze regeling.

Op basis van de eerste ervaringen en gevoerde gesprekken met het culturele veld komt Cultuur Verbindt Roosendaal met een nieuwe Activiteitenregeling 2020. De nieuwe Activiteitenregeling 2020 wordt de eerstvolgende netwerkbijeenkomst eerst voorgelegd aan het culturele netwerk. Deze bijeenkomst gebruiken wij om de regeling definitief vorm te geven. Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal publiceert vervolgens de nieuwe regeling zo spoedig mogelijk.

Bekijk welke initiatieven in 2019 een financiële bijdrage krijgen >>

Over de regeling 2019: Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Activiteitenregeling de actieve en passieve cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal vergroten. In het bijzonder door amateurkunst, culturele wijkactiviteiten, evenementen binnen alle kunst- en cultuurdisciplines mogelijk te maken. Dit kunnen ook projecten zijn die uit maatschappelijk en artistiek oogpunt gerealiseerd worden met en door (wijk)bewoners, amateurkunstenaars, of specifieke doelgroepen. De projecten en/of activiteiten hebben als eindresultaat een podium- of beeldende productie of presentatie.Het fonds spreekt de voorkeur uit voor discipline- en domeinoverstijgende projecten en initiatieven. Deze bestaande regeling wordt vanaf 1 juli 2018 beheerd door Cultuur Verbindt Roosendaal.Contactgegevens

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal
Postbus 46
4700 AA Roosendaal
E: contact@cultuurverbindtroosendaal.nl
T: 06 406 78 086 (ma, di, do)