08-06-2016

Community Cultuurnetwerk Roosendaal start op Facebook

Foto's

Het eerste rondetafelgesprek was veelbelovend. Ongeveer veertig mensen uit Roosendaal en de omliggende dorpen gingen enthousiast met elkaar in gesprek over kunst en cultuur in de gemeente.

Jong en oud, inwoners, kunstbeoefenaars, cultureel ondernemers, vertegenwoordigers van instellingen en verenigingen: mensen die elkaar herkennen in hun passie voor kunst en cultuur, mensen die bereid zijn op te staan en actief mee vorm willen geven aan de toekomst van kunst en cultuur in Roosendaal.

Er zijn nog véél meer foto’s gemaakt...

Bekijk het album

Video's