26-05-2016

Roosendaals cultuurnetwerk aan de slag met cultuurnota

 

[persbericht van de gemeente Roosendaal]

In juni 2015 droeg de Roosendaalse gemeenteraad het college op een culturele netwerkorganisatie te faciliteren en deze netwerkorganisatie een nieuwe cultuurnota voor Roosendaal te laten schrijven. [Zie ook Motie 9 Cultuurvisie Roosendaal] Een werkgroep uit het culturele veld adviseerde het college vervolgens professionele ondersteuning in te zetten om te komen tot een brede, onafhankelijke culturele netwerkorganisatie. Daarnaast adviseerde de werkgroep het college te zorgen voor een open, participatief traject, zowel bij het vormen van het netwerk als bij het opstellen van de cultuurnota. Met de aanstelling van Allies Swinnen geeft het college navolging aan dat advies.

Meedenken is meedoen

Swinnen gaat de komende maanden aan de slag met de vorming van het culturele netwerk dat uiteindelijk de cultuurnota moet maken. Iedereen met passie voor kunst en cultuur wordt uitgenodigd een bijdrage te leveren, waarbij als motto geldt: ‘meedenken is meedoen’. De eerste activiteiten zijn rondetafelgesprekken, waar inwoners, culturele instellingen, het amateurveld, zzp’ers in de culturele en maatschappelijke organisaties, het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden op het gebied van kunst en cultuur in Roosendaal. De rondetafelgesprekken vinden eind juni en begin juli plaats. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via contact@cultuurnetwerkroosendaal.nl.

Wethouder Hans Verbraak (cultuur) neemt namens het college deel aan de gesprekken: “Cultuur is van en voor iedereen: amateurs en professionals, inwoners en organisaties. Die grote diversiteit is de kracht van cultuur. Dan is het vanzelfsprekend dat we de cultuurnota niet in het stadskantoor bedenken, maar zo veel mogelijk mensen, uit de stad en uit de dorpen,  betrekken bij de toekomst van cultuur in Roosendaal.”

Over Allies Swinnen

Allies Swinnen is een bevlogen kunstprofessional die al meer dan vijfentwintig jaar op strategisch en inhoudelijk niveau actief is in de kunst- en cultuurwereld. Ze heeft uitgebreide werkervaring in de provincie Noord-Brabant en daarbuiten, zowel binnen de amateurkunst en cultuureducatie, als in de professionele podiumkunsten. Ze werkte onder meer voor Kunstbalie, Bureau Cultuurmakelaar Tilburg, Danshuis Station Zuid en de Fontys Academie voor Danseducatie.