29-06-2016

Delen in passie

Wat is er nodig om kunst en cultuur verder te laten ontwikkelen in de stad en de dorpen? Roosendaal kent een rijk verenigingsleven, in de gemeente ontstaan sinds jaar en dag diverse initiatieven om de samenleving te verrijken met kunst en cultuur. Tijdens twee rondetafelgesprekken halen we met elkaar op wat er van waarde is, wat de grootste successen waren, waardoor dingen lukten en wat daarvoor nodig was. 

We hebben de avond in bewegend en stilstaand beeld laten vereeuwigen. Bekijk hieronder de foto’s van Perry van Kempen, Roosendaal en onderaan het filmverslag van Pieter van Hulten, VibeVision, Breda.

Foto's

De aftrap van het gesprek op 29 juni

Projectleider Allies Swinnen brengt iedereen graag in beweging. Zij verzocht iedereen te gaan staan, een groot succes in de herinnering te nemen en hierover te vertellen aan een van andere gasten.  

Waarderend onderzoeken

Matthijs Steenveld: "Vanavond gaan we positieve verhalen ophalen en daar de informatie uithalen om met elkaar een visie te ontwikkelen. En dat wordt geen lijvig boekwerk maar een levend document waar waarde inzit voor iedereen."

Gemeente als mede-partij

Hans Verbraak, wethouder Cultuur van de gemeente over wat hij verwacht van de rondetafelgesprekken: “Ik wil geen dikke nota maar een visie op hoe we met elkaar gaan samenwerken om alle initiatieven te verbinden om zo de komende goede dingen te gaan doen. En met verbinden doel ik op alle onderdelen van de samenleving. Ik ga voor een structurele aanpak, die ik daar waar nodig wil ondersteunen. Roosendaal is uitbezuinigd. We gaan weer bouwen, ook aan cultuur.”

Verwachtingen van de andere deelnemers

#een gestructureerd plan #een in alle opzichten haalbaar plan #het versterken van de cultuur vanaf de werkvloer #cultuur voor de hele bevolking #middenin de samenleving  #aandacht voor cultuuronderwijs #historisch besef #samenwerken niet al cliché maar als het iets toevoegt

Wat maakt dat ons succes een succes werd?

Wat is er nodig om te bouwen? Met elkaar bespraken de deelnemers wat nodig is om kunst en cultuur succesvol te laten zijn. Ideeën werden gedeeld, zaken die worden gemist kwamen boven. 

Ideeën als bouwstenen

Wat is er allemaal voor nodig om ideeën uit te werken? De deelnemers kozen een van de thema’s of gelanceerde ideeën en gingen aan de slag. Concrete en abstractere zaken vonden hun weg via plakblaadjes en vormen de bouwstenen voor de rest van het proces.

Er zijn nog véél meer foto’s gemaakt...

Bekijk het album

Video