09-07-2016

Zomerstop

Eind augustus zetten we de volgende stap: het creëren van een procesgroep die aan de slag gaat met de opgehaalde inbreng en inzichten en op zoek gaat naar de gezamenlijke waarden van wat gedeeld is.

Tussen begin september en eind november komt de groep zeven keer (inclusief een plenaire bijeenkomst) bij elkaar en gaan we samen-handelen in een ‘Plein’. De intentie is om op 21 december de opbrengsten van de procesgroep over te dragen aan de wethouder Cultuur, Hans Verbraak.

De opbrengsten van het Plein zetten wij tussentijds online op cultuurnetwerkroosendaal.nl en onze Facebookpagina en worden plenair gedeeld tijdens een Pleinbijeenkomst op 16 november. Hier is wethouder Hans Verbraak opnieuw aanwezig en kan iedereen op de plannen reageren. De opmerkingen en reacties die we ophalen, worden verwerkt in een plan dat de wethouder bepleit in het college. 

Meer informatie volgt.

Wij wensen iedereen een heerlijke zomer!