05-09-2016

Procesgroep gaat van start!

De procesgroep zal maximaal uit veertien mensen bestaan: Roosendalers de affiniteit hebben met kunst en cultuur. Tussen begin september en eind november komen zij zeven keer bij elkaar en gaan samen-handelen in een Plein.

Het Plein is geïnspireerd op dat van het dorpsplein waar mensen elkaar ontmoeten en in alle vrijheid praten. Een aanpak waar volop ruimte is om al improviserend en werkend invulling te geven aan een cultuurvisie en -nota. Bij het plein hoort een set van zeven principes, de pleinprincipes. Deze maken duidelijk wat een plein is en hoe je een plein werkend krijgt.

Allies Swinnen, de projectleider van Cultuurnetwerk Roosendaal, heeft zich hiervoor laten inspireren door principes uit de jazzwereld die verhelderende inzichten biedt. Deze principes komen uit het boek Yes to the Mess van Frank Barrett. Hij is behalve hoogleraar Leiderschap en Organisatieontwikkeling ook begenadigd jazzpianist.

In zijn boek beschrijft hij zeven principes uit de muziek die helpen bij het organiseren van vernieuwings- en veranderprocessen. Allies ziet het vormen van een netwerk, het komen tot een cultuurvisie en het tot stand brengen van een cultuurnota als een veranderings- en vernieuwingsproces. Lees hier over de zeven pleinprincipes.

Delen

Op woensdag 16 november is de Openbare Pleinbijeenkomst waar iedereen kan reageren op de concept visie en –nota. 

De intentie is om woensdag 21 december de opbrengsten van het Plein te overhandigen aan de wethouder Cultuur, Hans Verbraak.

De komende maanden delen wij zo veel mogelijk van de voortgang met alle geïnteresseerden.