17-11-2016

Tussentijdse opbrengsten positief ontvangen

Vijftien Pleingroepers, ruim 35 nieuwe gezichten, onder wie vijf raadsleden en twee wethouders: er blijkt veel belangstelling voor de Roosendaalse kunst en cultuur. Het was een goede avond, waar de PleinGroepers hun ideeën pitchten die veel bijval kregen. Een avond ook waar ruimte was voor kritische geluiden. Wethouder Verbraak heeft alle vertrouwen in de cultuurvisie en -nota die hij op 21 december in handen krijgt. "De verbindende rol van cultuur is voor de gehele gemeente van groot belang. We zouden cultuur als rode draad door de hele stadsvisie moeten opnemen." 

Procesleider Allies Swinnen: "Vanavond stellen we getekenende verslagen tentoon, pitchen we de prototypes, gaan we samen spelen met de waarden van kunst en cultuur. We verzamelen spontane reacties en goede tips die richting gevend zijn voor de uitwerking van de visie en nota. Belangrijk in deze stap is om niet te verzanden in de discussie en juist open te staan voor het creatieve proces. Dit zorgt naast veel enthousiasme ook voor inspiratie en energie om verder te gaan. Het draait bij zo’n actieve werkvorm al direct om het ‘doen’, een belangrijk aspect wanneer je aan de slag gaat met samen-handelen.  

Vijftien PleinGroepers deelden deze avond een aantal prototypes die de laatste zijn ontwikkeld. Prototypes die elk staan voor waarden die belangrijke input vormen voor de cultuurvisie en -nota die op op 21 december aan wethouder Verbraak wordt overhandigd. Een aantal van de waarden zijn hieronder gevisualiseerd.

Foto's en film

Onderaan deze pagina staat een filmpje dat Pieter van Hulten maakte van de avond. In het fotoalbum staan alle foto's, waarvan we er een aantal hebben gebruikt die staan voor de waarden die straks terugkomen in de cultuurvisie en -nota.

Allies schets het traject van de afgelopen tijd

Vertrekpunt

Een nieuwe cultuurvisie en -nota laten ontstaan via een participatief traject van de sector én burgers door het starten van een cultuurnetwerk in Roosendaal (bottum-up i.p.v. top-down).   

WAAROM: wat willen we dat een nieuwe cultuurnota oplevert?

Niet alleen maar nadenken over wat er reeds allemaal is, wat anders kan/moet  en/of ontbreekt, maar ook hoe cultuur kan bijdragen aan verschillende opgaven als:

 • sociale cohesie;
 • ondernemerschap;
 • vitaliteit wijken en dorpen;
 • aantrekkelijkheid van wonen en werken;
 • internationalisering cultuur;
 • enzovoort.

Dit vraagt om een fundamentele denkoefening.

Welke identiteit kleurt Roosendaal ten opzichte van Bergen op Zoom of Breda? Wat kunnen we doen dat impact heeft? VIP-Doelen: Verbindend, Inspirerend en Productief. 

Wat zijn nieuwe perspectieven om anders na te denken over de betekenis van kunst en cultuur in Roosendaal.  

HOE: werkwijze

ORGANISEREN VAN twee rondetafelgesprekken rondom de vraag: Hoe kunnen we kunst en cultuur in Roosendaal samen verder brengen? 

OPZETTEN VAN een Cultuurnetwerk Roosendaal (CNR) door:

 • initiëren van drie PleinGroepen waarin mensen met uiteenlopende rollen vrijwillig kunnen participeren;
 • inrichten van een 90-dagen proces waarbij via creatieve werkvormen informatie gedeeld en opgehaald zijn en nieuwe perspectieven en ideeën ontwikkeld. Tekenaars hebben dit verbeeld.
 • lancerenvan de website: www.cultuurnetwerkroosendaal.nl om iedereen de kans te geven het proces van Cultuurnetwerk Roosendaal te volgen. Radicale transparantie door middel van Tijdlijn, Pronkkamer en Downloads;
 • inzettensocial media om mensen actief betrokken te krijgen bij Cultuurnetwerk Roosendaal via nieuwsbrieven, Facebook, Twitter en Instagram.

HOUDEN VAN een dorpentournee

 • Meer zicht krijgen op de rijkheid aan kunst- en culturele activiteiten in de dorpen.
 • Verzamelen van wensen, behoeften, ideeën en input die de inwoners hebben voor de nieuwe cultuurvisie en -nota. 
 • Benoemen van waar kansen liggen voor wederkerigheid.

VOEREN VAN onderzoekende en geïnspireerde gesprekken met:

 • een brede groep van burgers;
 • gevestigde instituties als Cultuurcluster en Bibliotheek VANnU;
 • andere/alternatieve plekken: Openluchttheaters, De Suite, NS-station, Graffiti-hal, Essent-gebouw, Muziekhuis, Parrotia, enzovoort;
 • ambtenaren, gemeenteraad, college

BOUWEN VAN prototypes

De PleinGroepers hebben verschillende prototypes ontworpen op basis van dromen, ideeën, mogelijkheden. Prototypes helpen om waarden zichtbaar en benoembaar te maken. Een voorbeeld:  

Om sociale cohesie met kunst en cultuur te bevorderen moet je openstaan voor het ontwikkelen van projecten die toegankelijk zijn voor een breed en divers publiek. Hoe kun je mensen het gevoel geven dat ze iets wezenlijk delen?

Volgens de PleinGroepers Mariska, Marion, Jacques en Pim is het beste wat daar waarschijnlijk voor kan zorgen een zomers festival Feest van het leven. Een festival dat gedurende twaalf weken iedere week plaatsvindt in een andere wijk of dorp. Met hapjes uit verschillende windstreken, ranja, muziek en dans en springkussen voor de kleintjes. Iedere wijk of dorp organiseert het feest zelf. Alle kandidaten nemen hun eigen achterban mee en iedereen heeft het top naar zijn zin.

DOEN VAN acties

Zoals het presenteren van de tussentijdse opbrengsten tijdens de Openbare Pleinbijeenkomst.

Foto's

Talentontwikkeling

Internationalisering

Samenwerking

De waardevolle opbrengst

Er zijn nog véél meer foto’s gemaakt...

Bekijk het album

Video