02-11-2016

Eerste beeldverslag van bijeenkomst PleinGroep

De koplopers hebben elkaar tijdens de Pleinbijeenkomsten op 19 en 31 oktober verder meegenomen in de ontwikkeling van de prototypes. De maandaggroep was te gast in de galerie van Benjamin Scheltema in de Molenstraat. Het was de eerste Pleinbijeenkomst waarvan we de opbrengsten hebben laten vastleggen in een beeldverslag.

De ‘PleinGroep woensdag’ strijkt op 19 oktober neer in de grote en goed geoutilleerde vergaderzaal van Parrotia. We buigen ons over de vragen ‘Wat is er in Roosendaal en wat daarvan moet blijven?’, ‘Wat moet erbij?’ en ‘Welke rol speel ik daarbij?’ Dat alles met het doel om straks prioriteiten in de nieuwe cultuurvisie te formuleren.

In twee groepen ontstaan levendige gesprekken, die sterk uiteenlopen.

Je kunt het bezien vanuit de (toekomstige rol van de) overheid. Die mag faciliteren, maar niet sturen. Die moet enthousiasmeren, maar niet afdwingen. De overheid moet professionals en amateurs in staat stellen elkaar te ontmoeten en te bevruchten. Het bieden van ruimte aan goede kunstenaars leidt op termijn tot acceptatie van het nieuwe en tot veel cultureel draagvlaken een breedbereik. Dat is duurzaam kiezen voor kwaliteit. Waar democratie (de wil van het volk) nogal eens botst met het elitaire van kunst, moet de overheid flink zijn en een podium creëren voor kwaliteit. Laat kunstenaars grenzen opzoeken, mensen op krachtige wijze confronteren met bijzondere uitingen, op zeer diverse terreinen. Opdat op termijn een breed gevoeld cultuurbeleven ontstaat.

Misschien niet letterlijk, maar dan toch wel in overdrachtelijke zin:

  • de ondernemende kunstenaar heeft ruimte nodig;
  • de ondernemende kunstenaar verdient krediet;
  • niets dwingen, maar ONT-moeten;
  • meten = weten is typisch Hollands en kortzichtig;
  • give it a chance! Kies voor EQ ipv IQ!

De andere kijk is die vanuit wat er wel en wat er niet is. Het canvas is vrijwel leeg, er is volop ruimte voor invulling. Maar er zijn wel ‘dots’: De Kring, het Erfgoedhuis, Parrotia, de Graffiti-loods, CultuurCompaan. Dat biedt kansen en vraagt om goede invulling. Cultureel ondernemen is daarbij noodzakelijk. Steek de kop boven het maaiveld uit. Zorg voor structuur, want die ontbreekt nog vaak. Zorg voor een goede hoofdstructuur, en maak dan keuzes (snoei maakt bloei mogelijk, zoals bij een knotwilg). En zie kunst ook als een economische factor. Besef dat een goed cultureel klimaat in een stad een vestigingsfactor is voor bedrijven. Alleen, de stad van 2016 is niet de stad van 1966. De Roosendaler is culturele wereldburger, het aanbod strekt zich uit van de Zeeuwse kust tot Düsseldorf en van Lille tot Amsterdam. Of: van New York tot Tokio en van Kaapstad tot Sint Petersburg. Kies daarin de juiste positie, zonder jezelf weg te cijferen. Zorg in elk geval voor een netwerktussen alle faciliteiten in de regio. Laat mensen vinden en verbinden. En de overheid?  Die kan het delen van kennis bevorderen, de samenwerking stimuleren, de kracht van de (grote) regio versterken, alle mensen samenbrengen en (zelf)bewustzijn creëren van aanwezige kwaliteiten. Dan is er reden voor promotie van de stad en haar kwaliteiten. Zodat iedereen kan mee veranderen en de vruchten plukken. [Met dank aan Paulus Smits voor het verslag]

Wat is er al? Wat mis je? Wat zou je kunnen toevoegen? Een van de antwoorden op deze vragen is Short film city, het prototype van het Roosendaals Filmfestival dat een plek heeft gekregen op het getekend verslag de Pleinbijeenkomst op 31 oktober.

Momenteel ontwikkelen we op onze website een nieuwe pagina waarin we de voortgang van de prototypes kunnen delen met alle belangstellenden. Als voorproefje laten we onderaan deze pagina alvast de trailer van het Filmfestival Roosendaal zien. Het filmpje is gemaakt door Jens Rijsdijk en Kevin Jansen.

Foto's

Mooie dingen gebeuren niet in het luchtledige

Elke PleinGroep-bijeenkomst is het weer spannend om een omgeving te scheppen waarin creatief denken, ideeën delen en samen nadenken over kunst en cultuur floreren. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Ik zet creatieve werkvormen in die helpen barrières te slechten, beter te communiceren, inzicht te vergroten en nieuwe ideeën en strategieën te bedenken. En het werkt. Ik zie hoe deelnemers openhartig delen wat voor hen de kracht en de waarde is van kunst en cultuur, welke kansen ze zien, waar ze meer of minder van willen maar ook wat ze graag anders zien of waar verbindingen gewenst zijn. Dit geeft niet alleen inzicht in de eigen culturele motor maar levert ook brandstof op om later Roosendalers op het juiste culturele toerental te krijgen.

Zo hebben de PleinGroepen de voorbije weken gewerkt aan het ontwerpen van prototypes. Ideeën die bouwstenen aanleveren en waar ‘culturele waarden’ aan verbonden zijn. Deze waarden dragen nieuwe handelingsperspectieven in zich. Samenwerking en krachtenbundeling zijn hierbij cruciaal. Samenwerking, sleutel tot verandering in de stad, is niet altijd eenvoudig: verantwoordingseisen, cultureel ondernemerschap en het kwaliteitscriterium zitten elkaar soms in de weg. Dat ondermijnt de slagkracht van de kunst- en cultuursector en blokkeert vernieuwing en inclusiviteit. Om de weg vrij te maken, is een herijking van het cultuurbeleid onvermijdelijk.

Allies Swinnen

Video