17-09-2016

Uitnodiging Openbare Pleinbijeenkomst 16 november

Met behulp van grote tekeningen laten ze zien waar over doorgepraat is en gaan ze dolgraag in gesprek met u over kansen en wat zij denken dat nodig is om samen dingen tot bloei te laten komen. Ze introduceren met trots hun prototypes en de ‘culturele waarden’ die ermee verbonden zijn. U wordt uitgenodigd om deze aan te scherpen, aan te vullen en sterker te maken.

Cultuurnetwerk Roosendaal wil laten zien dat samen werken mensenwerk is, waarin telkens de balans wordt gezocht tussen het ordenen van processen en het verbinden van mensen. We kijken uit naar uw komst!

Waarden om alvast uw gedachten over te laten gaan... aantrekkingskracht, grenzen verleggen, informatie ontsluiten, eigen kracht, internationalisering, faciliteren, nieuwsgierigheid, verheffing, ambitie en lef, zichtbaarheid, uitstraling, professionaliteit, gastvrijheid, inclusie, eigen netwerk activeren, oogsten van elkaars talent... Vul gerust aan. 

Programma

  • Opening en welkom
  • Voorstellen PleinGroepers en korte introductie verloop werkproces tot nu toe
  • Wandel- en praatrondes langs de tekeningen. PleinGroepers pitchen prototypes. Mensen kunnen vragen stellen en het gesprek met hen aangaan
  • Het gesprek over de waarden die het fundament kunnen gaan vormen voor de cultuurvisie en -nota van gemeente Roosendaal
  • Plenaire terugkoppeling opbrengsten tafelgesprekken
  • Vraaggesprek met wethouder Hans Verbraak
  • Afsluiting avond en aankondiging 21 december: overhandiging van de nieuwe cultuurnota