14-11-2016

Glasheldere visie en waarden met impact

Lees hieronder de korte verslagen van de bijeenkomsten op 2 en 14 november.

Foto's

Waarden met effect

De woensdag-PleinGroep was 2 november te gast in de  galerie van Benjamin Scheltema. Dit keer schoof ook wethouder Cultuur Hans Verbraak aan en werd er stevig doorgepraat over waarden die dienen als voedingsstof voor de nieuwe cultuurnota. Aan de prototypes die worden ontwikkeld, zijn diverse waarden verbonden: verbinden, trots zijn, duurzaam, respect, verheffing, Interdisciplinair, inclusies, willen delen, vertrouwen, etc.

Waarden die, vertaalt in cultuuruitingen, laten zien dat niet alleen de talenten en vaardigheden van individuen kunnen worden versterkt maar die ook de gemeenschapszin kunnen vergroten door bijvoorbeeld community art-projecten of de bijdragen van creatieven en makers. 

Lef en ambitie

Maandag 14 november tijdens de vijfde PleinGroep-bijeenkomst waren de kernwoorden ambitie en lef. De PleinGroepers waren te gast bij Theaterwerkplaats Tiuri. Al pratende en doordenkend werd snel duidelijk dat in de nieuwe cultuurnota een glasheldere visie dient te staan. Een overkoepelende visie die uitstijgt boven alle opdrachten en activiteiten. Een visie die laat zien dat je met cultuur op een innovatieve, inclusieve en vernieuwende en verbindende wijze een bijdrage kunt leveren aan de uitdagingen waarvoor de multiculturele samenleving zich nu en in de toekomst gesteld ziet. Dat Roosendaal lef en ambitie dient te durven tonen om naast het versterken van de vaste pijlers als het cultuurcluster en de bibliotheek – die vanuit een opdracht aan cultuur werken – ook durft te investeren in (ver-)nieuwe initiatieven, een cultuurfonds (vervanging van de oude subsidieregeling), een creatief lab (broedplaats voor hubs en start-ups), een cultuurgebouw (verzamelpunt fysiek en online) en het bundelen van de veelheid aan activiteiten in citymarketing  en een duurzame koppeling tussen amateurs en professionals en tussen professionals en de stad, de economie en leefbaarheid. Ook de veranderende rol van de gemeente en een cultuurnetwerk dat op eigen benen moet kunnen staan, kwam ter sprake.