01-12-2016

Werken aan een concrete aanpak

Cultuurnetwerk Roosendaal wil inzetten op communities: clubs met een bredere  samenstelling van mensen die met elkaar hun leef- en werkomgeving willen verbeteren door te werken aan projecten en programma’s. In de communities zit de energie, de kennis, de netwerken en de verrijking om de gemeente de impulsen te geven die nodig zijn. De communities kunnen domeinoverstijgend werken en vormen zich op basis van een idee, thema of droom waarmee prototypen worden ontworpen. Cultuur kan daarbij zowel ‘hoofdaannemer’ als ‘onderaannemer’ zijn. Elke community kent altijd een aanjager die de verbinding stimuleert en de voortgang borgt. De uitwerking van de prototypes leidt tot opbrengsten met direct resultaat of tot ‘proeftuinversies’ die aanleiding zijn om verder onderzoek te doen, op zaken door te bouwen of om zaken in de praktijk uit te proberen.

Behalve de vaste pijlers waar de gemeente in investeert – het Cultuurcluster en de Bibliotheek VANnU – wil Cultuurnetwerk Roosendaal zich ook hardmaken voor een Cultuurfonds dat kansen biedt voor unieke samenwerking in communities en ruimte biedt voor borging, verdieping en vernieuwing van de vele culturele activiteiten die bijdragen aan een duurzaam cultuurbeleid in Roosendaal.