14-12-2016

Wouw beweegt mee

Wouw heeft wel tien bruisende harten! Een ervan zijn de basisscholen waar sinds dit jaar ieder kind één uur muziekles krijgt. Dit was een van de vele reacties die tijdens de dialoogsessie in De Geerhoek gedeeld werd. Twaalf bevlogen en betrokken inwoners vertelden namens zichzelf en als ambassadeurs van kunst en cultuur wat volgens hen de magie van Wouw is. Ook werd er stevig gesproken over wat Wouw wenst voor de toekomst en wat er van de gemeente wordt verwacht.

Beginnend bij zichtbare waardering van de wethouder en een betere facilitering door de gemeente. Maar ook financiële ondersteuning om projecten en trajecten van bewezen kwaliteit structureel te kunnen blijven doen.

Het begrip vernieuwen zien ze liever vertaald in meebewegen met de wat er gebeurt in de gemeenschap en in de maatschappij. Je kunt immers niet blijven vernieuwen: je stelt dingen bij, voegt zaken toe en scherpt aan zodat activiteiten kwalitatief goed zijn en blijven. De subsidieregel mag hierop wel aangepast worden!

Verjonging is een punt dat apart aandacht behoeft. Er wordt steeds meer en met succes projectmatig gedacht en dat werkt. Toch jongvolwassenen en/of gezinnen activeren om jaar in jaar uit vanuit eigen betrokkenheid bijdragen te leveren is niet meer vanzelfsprekend. De bestaande vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten en verbinden zijn nu de hoofddragers in Wouw en dat blijft de komende jaren onveranderd maar er komt een tijd…     

Foto's

Tien harten

Lambertuskerk

Inbreng Wouw in beeld