05-01-2017

Gaat Cultuurnetwerk Roosendaal door?

 

In 2016 is Cultuurnetwerk Roosendaal ontstaan en heeft ze een cultuurnota geschreven. Hiermee is grotendeels uitvoering gegeven aan Motie 9 – Cultuurvisie Roosendaal waarin de gemeenteraad het college verzocht om:

  • de vorming van een culturele netwerk-organisatie te faciliteren, die vanuit het cultuur en onderwijsbeleid het cultuurcluster dan wel het cultuurveld in Roosendaal kan adviseren en monitoren;
  • deze culturele netwerk-organisatie een cultuurnota te laten schrijven, die leidend is voor de gemeente, om zo een goed cultuurbeleid en aanbod te borgen.

Maar Cultuurnetwerk Roosendaal kan en wil meer doen! Wij willen met heel Roosendaal - cultuurdagers, cultuurmakers, cultuurliefhebbers, cultureel ondernemers en ambassadeurs én de overheid - uitdagingen aangaan en kansen pakken.

Kortom: Cultuurnetwerk Roosendaal wil doorgaan en vanuit de neergelegde cultuurvisie en in samenhang met alles wat er speelt kunnen inzetten op gezonde mogelijkheden, kansen benutten en bovenal samen-handelen!

 

De politiek is opnieuw aan zet

Ja, Cultuurnetwerk Roosendaal wil door maar de politiek is nu opnieuw aan zet. En dat is op z’n minst spannend. Omarmen zij de nieuwe Cultuurnota? Durven zij met dezelfde serieusheid en enthousiasme waarmee ze ja zeiden tegen de start van het traject, het traject nu een vervolg te geven? Zal de wethouder Cultuur en de kleine kern raadsleden die zich actief en betrokken opstelden en hun steun reeds betuigden, vanuit kracht en met overtuiging de overige partijen en partijgenoten meekrijgen in de voorwaartse beweging? 

Hoe mooi en kloppend zou het zijn om dit te doen in vertrouwen. Wetende dat zo’n positief en gedurfd signaal staat voor de krachtige boodschap dat inzetten en honoreren van collectieve intelligentie de moeite waard is. PleinGroepers en Cultuurnetwerksupporters zouden zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. En zou het kunnen dat het de meest logische stap is gezien het feit dat het cultuurnetwerk en de nota  ontwikkeld zijn in een radicaal transparante omgeving die van meet af aan te volgen was via onze website.

Kunstprofessional Allies Swinnen die gevraagd was een participatief traject in te richten, koos er bewust voor om alle stappen radicaal transparant te maken. Dit bood de mogelijkheid aan ieder die dat zou willen - burgers en politiek - om mee te kijken, het proces te volgen en in te gaan op de uitnodiging om op ieder moment mee te kunnen acteren. Het ging daarbij ook om het vinden van een nieuwe manier van handelen die positief bijdraagt aan een goede verhouding tussen samenleving en overheid. Het spreekt voor zich dat het zinvol vormgeven van burger- en overheidsparticipatie zowel een andere rol van de burger als van de gemeenteraad en de raadsleden vraagt. Of het nu om de sector kunst en cultuur gaat of een andere sector maakt niet uit. Het vraagt om omdenken, om buiten je comfortzone te treden en om een verandering van gedrag.

 

Acties wethouder richting raad en college

Tijdens de feestelijk overhandiging op 21 december jongstleden sprak de wethouder Hans Verbraak de volgende woorden: "Het cultuurnetwerk dient nu verder te kunnen gaan want het zou ontzettend jammer zijn als met de opgebouwde energie en de voorgestelde aanpak niets gedaan wordt. Het is nu aan de politiek om door te pakken!”  

 

Hij gaf aan op 22 december de nota aan te bieden aan de raad en op korte termijn een plan te willen maken waarmee hij in januari voor besluitvorming naar de raad en het college gaat. De intentie daarbij is dat Cultuurnetwerk Roosendaal doorgaat én vanuit de neergelegde cultuurvisie gaat adviseren en monitoren én constructieve bijdragen gaat leveren aan de uitwerkingen van de opgaven die er liggen. Denkend aan de Motie Cultuurhuis en de Motie Cultuurfonds. Daarnaast kan Cultuurnetwerk Roosendaal mede een actieve rol vervullen in verbinding met Motie 28 – Citymarketing: Dit is Roosendaal! In het proces om te komen tot een citymarketingstrategie waarin de moties op het gebied van festivalbeleid, evenementenbeleid en toeristisch actieplan in samenhang met elkaar worden uitgewerkt, mag en kan kunst en cultuur niet ontbreken