27-03-2017

Veel waardering raadscommissie voor cultuurnota

Bekijk de bespreking van het raadsvoorstel door de commissie via de website van de gemeenteraad. 

Een aantal citaten

“Nu moet iedereen gaan meedenken over cultuur. Want cultuur beperkt zich niet tot kunst, een museum of een theater; cultuur zit in de mensen.” – Arwen van Gestel, raadslid VLP

“Zorg voor een heldere culturele profilering van onze stad in het kader van citymarketing.” – Willem Reijnders, burgerraadslid D66

“Er zijn nog twee prototypes beschikbaar: laten we ruimte geven aan de jeugd” – Hans Verbraak, wethouder

Foto's

Sandra van den Nieuwenhof, fractievoorzitter CDA

Cultuurhuis is eerder een begrip dan een locatie. “Er zijn meer broedplaatsen voor cultuur nodig, naast de Suite." 

Ton Schijvenaars, fractievoorzitter Nieuwe Democraten

“Over de cultuurnota zijn we kort: ga aan de slag en kom met resultaten die Roosendaal mooier, beter sterker en aantrekkelijker maken.”

Ada Oudhof, fractievoorzitter SP

 “Nieuwe culturele broedplaatsen mogen niet ten koste gaan van buurt- en dorpshuizen.” 

Sjef van Dorst, raadslid Roosendaalse Lijst

“Wij zijn van mening dat er een sterke basis is gelegd en dat we nu moeten doorpakken.” 

Gerard Boon, raadslid VVD

“Heb aandacht voor de diversiteit van cultuur; kijk ook naar de verschillende kwaliteitsvormen.” 

Michael Yap, fractievoorzitter PvdA

“Financiering binnen bestaande budgetten is belangrijk, maar het getuigt van kracht als we als gemeente er een streepje bovenop te doen.”