03-04-2017

Scenario's voor cultuurfonds in ontwikkeling

 

Projectleider Allies Swinnen voert oriënterende gesprekken in Tilburg en Eindhoven. Beide gemeenten hebben de afgelopen twee jaar ervaring opgedaan met cultuurfondsen. Swinnen kijkt ook naar interessante landelijke voorbeelden zoals het platform Jij maakt het mee van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit is een goed voorbeeld van hoe amateurs en professionals subsidies kunnen aanvragen voor experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van cultuurparticipatie in de vrije tijd.

Op 10 april leg Swinnen reeds de eerste scenario’s voor aan de wethouder. Daarna vinden vervolgacties plaats zoals een Deelplein-bijeenkomst voor alle amateurverenigingen, professionals en andere belanghebbenden. Voor ‘deelgevers’ zoals banken, bedrijven, winkeliers, particulieren en mecenassen wordt een deelmoment georganiseerd. Alle vervolgacties hebben als doel te ontdekken welk scenario de meeste energie genereert en met aanvulling en aanscherping de grootste kans heeft om succesvol te kunnen zijn. Pas daarna wordt een scenario uitgewerkt in een voorstel dat naar het college en de gemeenteraad gaat.