04-05-2017

En nu aanpakken

De weg creëren terwijl we hem gaan

Het vervolgtraject is nog geen geplaveid pad. Allies Swinnen: “We creëren de weg zelf terwijl we hem gaan”. De visie in de Cultuurnota is leidend en de opgaven in de door de raad aangenomen stukken (raadsvoorstel, amendement, motie zijn hier te raadplegen) zijn richtinggevend. We vertrekken in afstemming met wat er is. Goed afgestemd zijn op de omgeving betekent ook dat we die ten goede proberen te veranderen. Cultuurnetwerk Roosendaal wil het cultuurweefsel versterken door de opzet van een Cultuurfonds voor zowel amateurs als professionals. Daarnaast wordt in acht proefprojecten onderzocht hoe je vanuit cultuur discipline- en domeinoverstijgend kunt werken. Nu het economisch weer beter gaat is er na een periode van bezuinigingen weer ruimte om te investeren in een breed cultureel aanbod. De tijd is rijp om het cultuurweefsel te versterken zodat burgers volop kansen krijgen om actief kunst te beoefenen. Cultuur kan zo een mooie en fundamentele bijdrage leveren aan de beleving en de identiteit van Roosendaal en de omliggende dorpen.