01-06-2017

Creatieve aanpakker Debbie den Besten

 

Ik ben Debbie den Besten, een van de twee creatieve aanpakkers van Cultuurnetwerk Roosendaal. Mijn passie is ‘jonge’ mensen in beweging te krijgen om de wereld mooier te maken. Waarbij jongeren op economisch en cultureel gebied een bijdrage leveren aan de maatschappij door te ondernemen in het netwerk dat dicht bij huis begint.

Ik verbind mensen, organisaties en talenten en richt  me op kunst- en cultuurparticipatie, cultuureducatie, talentontwikkeling  en ondernemerschap van jongeren. Deze generatie wil betrokken worden bij de manier waarop ze leren. Nieuwe technologie speelt hier een grote rol in. 

Voor Cultuurnetwerk Roosendaal word ik dan ook de jongerenspecialist en ga ik twee prototypes aanpakken: het Shortfilmfestival Roosendaal en Het Verlangen. Bij het Shortfilmfestival Roosendaal krijgen jonge filmmakers een podium op een bijzondere plek: de winkelstraat, de winkelpassage, het winkelcentrum. Etalages worden filmdoeken die passanten uitnodigen even stil te staan. Voor het nog te ontwikkelen prototype Het Verlangen ga ik samen met jongeren vooral de tussenruimtes opzoeken om nieuwe kunst- en cultuurprojecten op te zetten die aansluiten bij de ideeënen wensen van deze doelgroep.

Wat wil ik bereiken voor de gemeente Roosendaal?

  1. Een groter netwerk van creatieve jongeren  en makers met diverse achtergrond.
  2. Creatieve uitwisseling in co-creatie waarbij jongeren cultureel ondernemerschap ontwikkelen en elkaar inspireren.
  3. Kunst en cultuur verbinden met maatschappelijke uitdagingen in Roosendaal waarbij verschillende culturen en generaties vertrouwd raken met nieuwe innovaties en trends.