02-06-2017

Open call voor community art-kunstenaars

Wij zoeken een kunstenaar of een kunstenaarsgroep met ervaring in community art, die vorm gaat geven aan het prototype Feest van het Leven, een van de acht proefprojecten. Ons doel is in het najaar van 2017 te starten met Feest van het leven, een feest dat Roosendalers verbindt. Reacties uiterlijk 18 juni.

Inwoners van Roosendaal komen van origine vaak uit het hele land of andere, verre landen. Zij kwamen hier wonen voor werk, gezinshereniging of omdat de stad hen bevalt. Feest van het leven geeft ruimte aan iedereen die nieuwsgierig is naar die ander, vanuit respect voor elkaar. De ander voelt zich gezien. Samen doen ze kennis op vanuit een nieuwe ontmoeting. Elke cultuur viert op zijn eigen manier het leven. Iedereen heeft iets met dans, muziek en eten. Elkaar ontmoeten verbindt mensen. Samen zijn, samen delen. We vragen kunstenaars dit zichtbaar te maken in Roosendaal.  

Wat we willen

We willen dat in wijken en dorpen ‘het leven vieren’ zichtbaar wordt vanuit de diversiteit van de gemeente. Op wijk- en dorpsfeesten, op pleinen, op unieke locaties waar mensen bij elkaar komen. Op een vrolijke, positieve en creatieve manier. Anders dan anders. Samen met kunstenaars en creatieven uit de wijk of het dorp. Met wijk- en dorpsplatforms, lokale ondernemers, verenigingen enzovoort.  

We vragen je een prototype te ontwikkelen dat op reis gaat om uiteindelijk uitgevoerd te worden in alle wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal. Liefst op bijzondere plekken. Met plaatselijke kunstenaars en creatieven die de bijzonderheden uit de wijk en het dorp zichtbaar maken.

We vragen je verhalen op te halen en die samen met de plaatselijke kunstenaars zichtbaar te maken in film, dans, muziek, tekst of beeldend. Je kunt met de mensen uit de wijk dansen, muziek maken of iets verbeelden. Je kunt ook in gesprek gaan en je laten inspireren door verhalen van de Roosendalers.  Kernbegrippen zijn diversiteit, meerkleurigheid en ‘het leven vieren’.

Ons doel is in dit najaar op twee of drie locaties te starten en in 2018  op vijftien locaties.

Voor 2017 is er een projectbudget beschikbaar. Je zult dat bedrag zelf aan moeten vullen met extra middelen om het project te realiseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan co-creatie en co-financiering met bijvoorbeeld wijk- en dorpsplatforms, ondernemers en verenigingen.   

Wie we zoeken

We zoeken een kunstenaar of een groep kunstenaars met ervaring met community art die een concept voor Feest van het leven voor ons wil bedenken en realiseren in 2017 en eventueel in 2018. Je betrekt plaatselijke creatieven en legt verbindingen met wijk- en dorpsplatforms, ondernemers en verenigingen. Je kunt hen enthousiasmeren om mee te doen. Je hebt ervaring met het opstellen van een projectplan en een realistische begroting. Je weet een verdienmodel te ontwikkelen en kunt het project realiseren in 2017. Met de ervaring uit 2017 kan jij of een ander, bij een succesvolle evaluatie, het project in 2018 voortzetten

Selectieprocedure en tijdpad

Belangstellenden sturen een voorstel voor 2017 en 2018, inclusief motivatie en CV uiterlijk 18 juni 2017 naar contact@cultuurnetwerkroosendaal.nl. Op 19 juni selecteert Cultuurnetwerk Roosendaal de vier meest aansprekende voorstellen. Op 21, 22 of 23 juni presenteren de vier kunstenaars of collectieven hun plan in een pitch van een kwartier. Op 26 juni hoor je of je het plan mag uitvoeren en 28 juni presenteer je het plan tijdens een openbare pleinbijeenkomst. Daarna maak je begin juli een projectopzet en begroting en, na instemming, kun je aan de slag. In september start je met de realisatie van je project tijdens de kermis in het weekeinde van 2 en 3 september en op de wijkmanifestatie bij Burgerhout Bruist op 10 september.