16-10-2017

Cultuurnetwerk Roosendaal zoekt bestuursleden

Ter verzelfstandiging van Cultuurnetwerk Roosendaal is de gemeente Roosendaal op zoek naar vier bestuursleden die de (verbindende) kracht en waarde van kunst en cultuur onderschrijven en zien als vitale en integrale onderdelen van de samenleving.

Cultuurnetwerk Roosendaal is de netwerkorganisatie voor kunst en cultuur in Roosendaal. In opdracht van de gemeente verbindt het netwerk kunst en cultuur aan initiatieven en nieuwe ontwikkelingen in stad en dorpen en laat het zien waar de kracht ligt van kunst en cultuur en hoe deze van waarde is. Het netwerk bevordert een continue dialoog tussen inwoners, culturele veld, onderwijs, overheid en andere belangstellenden en betrokkenen. 

Visie

Door te verbinden, te inspireren en te presteren biedt Roosendaal blijvend kansen om talenten en creatieve sterktes van ieder van haar inwoners te ontwikkelen en in te zetten. Een Brabantse gemeente met een hart van cultuur.

Organisatie

Cultuurnetwerk Roosendaal is een compacte projectorganisatie in ontwikkeling, met een beoogde programmaleider en communicatieondersteuner. Ze werkt met vrijwilligers in verschillende PleinGroepen en ze huurt tijdelijke, specifieke expertise en/of diensten in waar nodig.

Ze beheert het Cultuurfonds Roosendaal en geeft hierbinnen uitvoering aan drie regelingen: een voor amateurkunst, een voor het maken van autonome kunst en een voor het participeren in domein en discipline overstijgende projecten. Onder meer door financiële bijdragen te verstrekken, advies en informatie te geven en te bemiddelen en te verbinden.

Het netwerk ontwikkelt zelf prototype-projecten waarbij ze hoofd- of onderaannemer en versterkt aanwezige culturele initiatieven, stimuleert en initieert dwarsverbindingen, creëert kansen om kunst en cultuur breed te laten bijdragen en bestendigt ze het nieuwe cultuurbeleid.

Taak van het bestuur

Gemeente Roosendaal kiest voor een vrijwillig bestuur dat meebouwt aan de ontwikkeling van Cultuurnetwerk Roosendaal. Het bestuur zal naar verwachting vijf keer per jaar vergaderen. Een aan te stellen programmaleider bereidt de bestuursvergaderingen voor en zorgt voor verslagging en de uitvoering van actiepunten.

Wij vragen van bestuursleden dat zij:

  • hart voor kunst en cultuur hebben;
  • de waarde van kunst en cultuur onderschrijven en deze zien als vitale en integrale onderdelen van de samenleving;
  • zich informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van amateurkunst, de professionele kunsten en domein en discipline overstijgend werken, zowel landelijk en lokaal;
  • actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen;
  • kennisnemen van de stukken;
  • relevante netwerk- of kennisbijeenkomsten bijwonen door cultuurnetwerk of door anderen georganiseerd.

De bestuursleden zijn bij voorkeur woonachtig in Brabant. De beoogde kandidaten hebben bij voorkeur geen actieve rol bij Roosendaalse amateurkunst- of professionele organisaties die mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning via het Cultuurfonds.

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Allies Swinnen, projectleider kunst en cultuur gemeente Roosendaal. Telefonisch: 06-14038174 of per mail: contact@cultuurnetwerkroosendaal.nl

REACTIES ONTVANGEN WIJ GRAAG VOOR MAANDAG 30 OKTOBER 2017.