21-11-2017

Verder met versterken van kunst en cultuur

De gemeenteraad besloot 9 november in 2018 eenmalig € 100.000 te investeren in de doorontwikkeling van de domein- en discipline-overstijgende prototypes. Het college heeft voor 2018 € 60.000 voor de werkzaamheden van Cultuurnetwerk Roosendaal vrijgemaakt en stort € 30.000 in het cultuurfonds voor subsidies voor projecten van professionele kunstenaars. De € 120.000 voor subsidies voor de Roosendaalse amateurkunst zijn reeds aangevraagd en door de gemeente toegekend. Cultuurnetwerk Roosendaal besluit over de aanvragen voor 2019 en verder die worden ingediend bij Cultuurfonds Roosendaal.

In april 2018 staat een tussenevaluatie gepland. Cultuurnetwerk Roosendaal informeert de gemeente dan over de stand van zaken en kan aangeven welk bedrag voor 2019 en verder nodig is voor de domein- en discipline-overstijgende projecten.

Gemeente op afstand

Momenteel voert Joseph Dekkers als procesregisseur Cultuur afrondende gesprekken met de beoogde voorzitter en leden van het bestuur van Stichting Cultuurnetwerk Roosendaal. Met de oprichting van de onafhankelijke stichting geeft de gemeente het vertrouwen aan Cultuurnetwerk Roosendaal. De gemeente staat op afstand, maar blijft de ontwikkelingen volgen. Joseph Dekkers introduceert eind december het nieuwe bestuur waarmee de oprichting van Stichting Cultuurnetwerk Roosendaal een feit is.

Op de pagina Downloads zijn de documenten Raadsmededeling nota cultuurfonds en het Aangenomen amendement Extra geld voor cultuur in te zien.