21-12-2017

Eerste verbindingsbijeenkomst groot succes

Heel veel belangstellenden kwamen 20 december naar het Da Vinci College. Een jaar nadat we hier de cultuurnota overhandigde aan wethouder Hans Verbraak waren we weer samen. In grotere getale, met veel nieuwe mensen ook. Er zijn vele stappen gezet het afgelopen jaar. Dat we nu in de formatieperiode zitten als opstap naar ons formele bestaan, is goed nieuws. Plannen en budgetten liggen te wachten op het nieuwe bestuur en uitvoerenden.

Foto's

Ontvangst

Joseph Dekkers heette de bezoekers welkom in het Da Vinci College.

Pop-up expo

Marion Vriens organiseerde voor de verbindingsbijeenkomt een pop-up expositie met Roosendaalse kunstenaars. Werken waren te zien van:

Ton Bos – Willem Alexander en burgemeester van der Laan 
Marion Vriens - Winter
Hella Sluiters – vrouwentorso van vilt
Marleen Vinke – Vrouw 
Corry Olthof – Fresco van Palmyra 
Asti – Halabja (Irak)  
Gea Korpel – gehaakt werk zonder titel  
Lia den Ouden – digitaal schilderij met gedicht  
Marijke Maas – torso met mozaïek
Lia Reijnders – Impressie van de kunsthistorie 
Toon Verbraak - Vis
 
Alle geexposeerde werken zijn te bekijken op onze Instagrampagina.

Toekomst Cultuurnetwerk Roosendaal

Joseph Dekkers vertelde de aanwezigen hoe Cultuurnetwerk Roosendaal verder gaat. Momenteel zitten we nog in de formatieperiode. Het aspirant-bestuur van Stichting Cultuurnetwerk Roosendaal i.o. is bij elkaar geweest en hebben in januari een gesprek gepland staan met de gemeente. Hierna presenteren zij zich, naar verwachting eind januari, aan het netwerk. 
Dan begint het bestuur met het uitvoeren van het collegebesluit. Dat houdt onder meer in dat ze de statuten en subsidieovereenkomsten met de gemeente gaat regelen en aan de slag gaat met praktische zaken als organisatie-inrichting en communicatie. Voor Stichting Cultuurnetwerk Roosendaal i.o. is in 2018 € 60.000 beschikbaar voor ondersteuning van projecten en subsidieaanvragen, het managen van Cultuurfonds Roosendaal en het verder ontwikkelen van het netwerk.
In het cultuurfonds is voor 2018 € 30.000 voor ondersteuning van professionele kunstenaars en vanuit de raad is eenmalig € 100.000 toegezegd voor domein- en discipline-overstijgende prototypes. 
In het cultuurfonds is in 2019 naast de € 30.000 voor professionele kunstenaars  € 120.000 beschikbaar aan subsidie voor de amateurkunst. 
 
Joseph Dekkers heeft bij de politieke partijen een warm pleidooi gehouden om ook het bedrag van € 100.000 voor domein en discipline overstijgende prototypes, vanaf 2019,  structureel te maken.  
 
 

Smeden van coalities

Cultuurnetwerk Roosendaal wil partijen verbinden: professionele kunstenaars met vereningen bijvoorbeeld, of met bedrijven. Ervaringsdeskundigen met nieuwe initiatieven. Ook bieden we graag een platform aan Roosendaalse cultuurparticipanten en - projecten. Tijdens de verbindingsavond hield Kevin Telgenkamp van Tiuri een monoloog over ongelijkheid en (voor)oordelen. Doel van Cultuurnetwerk Roosendaal is immers dat iedereen eenzelfde ‘waarde’ heeft ongeacht prestatie, ambitie of grootte van de organisatie.

Cor Verbogt (foto) nam de aanwezigen mee in het verhaal over Roosendaal 750 jaar en gaf inzicht in het feestprogramma.  

Registreren als deelnemer

Tijdens de verbindingsavond presenteerden we een belangrijke nieuwe functionaliteit van de website cultuurnetwerkroosendaal.nl: de online community gevormd door deelnemers. Iedereen die kenbaar wil maken dat hij of zij actief is binnen kunst en cultuur en deel wil nemen aan het netwerk kan zich inschrijven op de site en is vervolgens op verschillende manieren vindbaar. Zo wil Cultuurnetwerk Roosendaal de samenwerking tussen mensen en organisaties vergroten. 

Er zijn nog véél meer foto’s gemaakt...

Bekijk het album