21-03-2018

Meldt u aan voor de werkbijeenkomst cultuurfonds - 18 april - 19.30 uur - Parrotia

Op 18 april houdt Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal een werkbijeenkomst over het cultuurfonds. Samen met deelnemers van Cultuurnetwerk Roosendaal en andere geïnteresseerden uit het culturele veld wil het bestuur komen tot een procedure en ontwerp voor drie nieuwe regelingen:

  1. Snelgeldloket;
  2. Makersfonds;
  3. Activiteitensubsidie (vanaf 1 oktober 2018).
We willen een aantal casussen uit de praktijk voorleggen en toetsen in hoeverre deze te vangen zijn binnen de drie conceptregelingen. Het doel is te komen tot regelingen met duidelijke procedures en criteria, die recht doen aan de verschillende partijen binnen het culturele veld in Roosendaal.
 
We gaan werken in groepjes en sluiten de avond af met een plenaire terugkoppeling. De casussen krijgt u uitgereikt op de avond zelf.
 
De bijeenkomst wordt gehouden in Parrotia, Markt 54G in Roosendaal en is van 19.30 tot 21.30 - 22.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.